Stor krisövning i Norrbotten

14 NOV 2016
Skrivet av :

vindros-416px

Extremt väderläge med oframkomliga vägar och störningar i elnätet. Det är scenariot i den stora övningen Vindros som genomförs onsdag 16 november.

I övningen deltar; Länsstyrelsen, Trafikverket, Svenska kyrkan, Försvarsmakten, Norrbottens läns landsting, Polis, räddningstjänst och flera av länets kommuner.
– Vi testar länets strategier, ser hur larmkedjorna i länet fungerar och övar på hur resurser ska prioriteras vid samhällsstörningar. Dessutom är det ett jättebra tillfälle att öva på samverkan och kommunikation i krisläge, mellan aktörerna men också ut mot medborgare, säger Ulrica Fjällman, övningsledare Länsstyrelsen Norrbotten..

Aktörerna övar att hantera effekterna av ett mycket svårt väderläge med stora mängder snö och hård vind, följt av minusgrader. Samtidigt som el- och telenätet fungerar bristfälligt.
– Stora snömängder och begränsad framkomlighet skulle göra att många har svårt att ta sig till jobbet, det ställer till det för skolskjutsar och sjuktransporter – samtidigt som räddningsarbetet blir svårt, säger övningsledare Ulrica Fjällman, Länsstyrelsen Norrbotten.

Övningen har planerats i drygt ett år och totalt övas ett hundratal personer runt om i Norrbotten. I motspelet deltar drygt 40 personer i form av spelad allmänhet, media, representanter för kommunal verksamhet och övriga världen.

Under övningen kommer även simulerade sociala medier användas i en särskild övningswebb, allt för att efterlikna en verklig krissituation. Under övning råder strikta regler om att alla måste hålla sig inom ”övningsbubblan”, övningshändelserna får inte blandas ihop med skarp verksamhet.

Förutom simuleringsövningen 16 november består övningen också av en kunskapshöjande seminariedag och en separat larmövning, dessa har hållits under hösten. Det är ett ovanligt olyckligt, men inte orealistiskt scenario som övas.

Erfarenheterna kommer efter övningen att sammanställas och tillvaratas i det förebyggande arbetet i Norrbotten.

Källa: Länsstyrelsen Norbotten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.