Sabotage grusar möjligheten till sandning av vägarna

25 NOV 2016
Skrivet av :
Luckan till sandsilon där sanden fylls på. Men ungdomar tar bort skydsgallret och kastar ner diverse föremål som orsakar plugg i silon. FOTO: STERLING NILSSON.

Luckan till sandsilon där sanden fylls på. Men ungdomar tar bort skyddsgallret och kastar ner diverse föremål som orsakar plugg i silon. FOTO: STERLING NILSSON.

 

Nedkastade saker orsakar plugg i den silo där sandbilarna hämtar sin last.
– Ett otyg som dessvärre kan leda till olyckor, säger Leif Wiklund, chaufför.

I ett bergrum utanför Älvsbyn finns den sandsilo som fylls via en plåtlucka en bit upp på berget. Själva silon är 36 meter djup.

20161125_sandfalla_6012

Men den senaste tiden har sandsilon varit föremål för skadegörelse. Saker har kastats ner som sedan stoppar flödet av sand när de täpper igen ett galler längst ner i silon.

– Vi tvingades rensa silon och hittade ett stort antal föremål, berättar Leif.

Bland annat hade stolpar till elstängsel, tre älg-skånkar, en lyktstolpe, en gödselraka som tar bort spillning från kor i ladugårdar, en träsko och mycket annat dumpats i silon. Gödselrakan visade sig senare ha blivit stulen från en lantgård i närheten.

– Dels riskerar de som kastar sakerna att själva ramla ner i silon. När det blir plugg kan det utgöra fara för oss som chaufförer när vi ska försöka spetta loss sanden. Dessutom ökar olycksrisken vid svår halka om vi inte kan sanda vägarna. Det här måste få ett slut, tycker Leif.

Luckorna har lås men dessa klipps sönder av sabotörrna. Samma av skadegörelse har även drabbat sandsilon utanför Piteå.

20161125_sandfalla_6015

Varje vinter sprids 14 500 ton sand på vägarna i Piteå driftområde (Piteå och Älvsbyns kommuner).  Det motsvarar 1 400 lastbilslass.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.