Resebidrag för pendlare försvinner

Enigt ett beslut i Kommunfullmäktige 2016-10-17 i Älvsbyn kommer bidrag för arbetsresor med buss eller tågbuss-460x180 att upphöra från 2017-01-01.

Subventionering för studiependling är oförändrad.

Läs här!m

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.