Näringslivsprogrammet – en viktig del för Älvsbyns framtid

Vartannat år träffas kommunen och förtroendevalda från företagarföreningen, köpmannaföreningen, LRF, gymnasiets elevråd, Mutcho invandrarförening, handikapprådet samt gruppledarna i kommunstyrelsen för att diskutera och ta fram en plan för kommunens framtid och dess tillväxt.

– Syftet med näringslivsprogrammet är att ta fram en strategisk inriktning för vår kommun. Vi samlar upp förtroendevalda från olika delar av kommunen för att lyssna på dem och få deras perspektiv. Det är viktigt för kommunen, säger Pär Jonsson, näringslivschef på Älvsbyns kommun.

Foto: Peter Lundberg

Foto: Peter Lundberg

Tillsammans formades kommunens näringslivsprogram för år 2017-2018. Programmet kommer att presenteras på företagarfrukosten i december.

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.