Kungörelse kommunfullmäktige Älvsbyns kommun

21 NOV 2016
Skrivet av :

kommun 460x180

KOMMUNFULLMÄKTIGE sammanträder i förvaltningsbyggnaden Storgatan 27, Lokal Forsen, måndag den 28 november 2016 kl 13.00, för behandling av nedanstående ärenden.

– Upprop
– Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll
– Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

♦ Delgivningar KF 2016-11-28
♦ Intraprenad i Älvsbyns kommun – riktlinje
♦ Revidering av kommunstyrelsens reglemente
♦ Strategisk Plan för Älvsbyns kommun 2017-2019
♦ Sammanträdesplan 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB
♦ Medborgarförslag angående placering av nya äldreboendet
♦ Redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och medborgarförslag
♦ Investeringsbudget 2017 samt plan för 2018 och 2019
♦ Skattesats 2017 – Utdebitering 2017
♦ Drift-, resultat-, finans- och balansbudget 2017 samt plan för 2018 och 2019
♦ Revisorernas budgetäskande 2017
♦ Redovisning av partistödet år 2015
♦ Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet
♦ Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor
♦ Tomtpris inom området Älvsbyn 25:1, Bäckängen
♦ Revidering av stadgar till miljöpriset

_____

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Peter Eriksson, ordförande       Lilian Johansson, sekreterare

 

Här kan du ladda ner hela ärendeförteckningen som utskriftsvänlig PDF.

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.