Flyttförbud av renar till Norge på grund av sjukdom

14 NOV 2016
Skrivet av :

renar_puff

Sjukdomen CWD (Chronic Wasting Desease) hos upptäckts bland renar i Norge. Därför har EU fattat ett skyddsbeslut som med vissa undantag innebär förbud för transporter av renar från Norge samt för utförsel och flyttning av renar från norra Sverige.

Beslutet betyder att det är förbjudet att ta in levande hjortdjur från Norge till resten av EU, dock med vissa undantag för förflyttning av renar från Norge till Sverige och Finland. På grund av de stora rörelserna av renar fram och tillbaka över gränsen så blir det också förbjudet att föra in levande hjortdjur från norra delen av Sverige till resten av EU.

Områden som berörs av förbudet är: Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Älvdalens kommun i Dalarnas län, och Nordanstig, Hudiksvall och Söderhamns kommuner i Gävleborgs län.

Det finns fyra undantag från förbudet att ta in levande hjortdjur från Norge till Sverige:
säsongsbetande renar som passerar gränsen mellan Norge och Sverige.
hjortdjur från Norge som går direkt till slakt.
förflyttning av renar till och från Norge för sport- och kulturevenemang. För en sådan förflyttning krävs dock tillstånd från Jordbruksverket.
transitering av hjortdjur genom Sverige från Norge och eventuellt via Finland och Norge. En sådan transitering ska anmälas till Jordbruksverket.

Det finns även två undantag som gäller förflyttning av hjortdjur från det berörda området i Sverige:
hjortdjur som går direkt till slakt i övriga Sverige, Norge eller Finland
levande hjortdjur till Norge om Norge ger tillstånd

Fakta om CWD:
CWD är en smittsam och plågsam sjukdom hos hjortdjur som leder till förändringar i hjärnan vilket leder till neurologiska symtom, avmagring och död. Inkubationstiden är lång – upp till två år. Efter ett sjukdomsförlopp på flera månader dör djuren. Symtomen omfattar ofta dregling, okoordinerade rörelser, tandgnissling, skälvningar, torr hårrem och att djuret står med sänkt huvud. Sjukdomen är inte smittsam för människor.

Källa: Länsstyrelsen Norrbotten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.