Flera Lodjur observerade i Älvsbyn

05 NOV 2016
Skrivet av :

Under den senaste veckan har det kommit in flera tips om att Älvsbybor sett Lodjur på flera platser kring centrala Älvsbyn.

20161105_lodjur_puff

Ett skyggt skogsdjur
Lodjur är skygga, ensamlevande skogsdjur som trivs särskilt bra i bergig och brant terräng. De håller revir, områden som de försvarar mot andra lodjur.
Reviret ”doftas in” med urinmarkeringar. Ett lodjurs hemområde varierar mellan 3 och 7 kvadratmil, större i norra Sverige än i Bergslagen, och större för hannar än för honor.
Det viktigaste bytesdjuret är rådjur, men lodjuret anpassar sina matvanor efter tillgången. I renskötselområdena äter det mest renar, särskilt under vintern.
I områden med lite rådjur är harar och skogshöns (tjäder, ripa, orre) vanliga byten.

Foto: pixabay.com

Läs mer här!

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.