Fast telefoni försvinner i åtta byar nästa år

De gamla telfonjacken har gjort sitt i Granträsk, Korsträskby, Laduberg, Manjärv, Norrbottens Sörstrand, Nattberget, Riddarhällan och Södra Vistträsk.

De gamla telfonjacken har gjort sitt i Granträsk, Korsträskby, Laduberg, Manjärv, Norrbottens Sörstrand, Nattberget, Riddarhällan och Södra Vistträsk.

På åtta platser i Älvsbyns kommun avvecklar Telia Company kopparnätet den 30 november 2017. Då försvinner fast telefoni och bredband via ADSL. De telefonstationer som släcks är Granträsk, Korsträskby, Laduberg, Manjärv, Norrbottens Sörstrand, Nattberget, Riddarhällan och Södra Vistträsk.

Information på kommunens hemsida…

Telia Company genomför en övergång från det traditionella kopparnätet i Älvsbyns kommun till tjänster främst via fiber- och mobilnät. Förändringen berör privat- och företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer. Telefoni, bredband, tv och olika grossist- och företagstjänster påverkas.

Orsaken till övergången är enligt Telia att kopparnätet inte klarar att möta behoven vad avser kapacitet, stabilitet och driftsäkerhet när allt fler efterfrågar nya och avancerade digitala tjänster. Fiber- och mobilnät är därför redan idag de vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling.

Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer, är det den samlade marknaden som erbjuder alternativen till kopparnätet. Alla berörda kommer att erbjudas en lösning via Telia eller någon annan operatör. I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör säkerställer Telia att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker via en operatörsneutral kundtjänst dit man kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar ens behov bäst.

Kundtjänsten har följande kontaktuppgifter:
Telefon: 010- 130 79 00
E-post: info@telekomguiden.se
Webb: www.telekomguiden.se

Telia har också särskilda erbjudanden via mobilnätet för kunder som inte längre kan få tjänster via kopparnätet. Routern eller basenheten som ingår i dessa mobila tjänster är anpassade för att användas i hemmet och har kraftfulla inbyggda antenner som fångar upp även svaga mobilsignaler på ett effektivt sätt. Det gör att routern eller basenheten har mobiltäckning även när det inte går att använda en vanlig mobiltelefon. Vid behov finns också möjlighet att montera en yttre antenn på fastigheten.

Mer information om övergången:
www.telia.se/framtidensnat
http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fast-telefoni/Forandringar-i-tele–och-bredbandsnaten/

Frågor och Svar:
Varför sker den här övergången?

– Delar av det gamla kopparnätet lever inte längre upp till dagens behov av driftsäkerhet och kapacitet för moderna tjänster och därför behövs en övergång till modernare lösningar och framtidssäker teknik, främst via fiber eller mobilnäten.

Varför sker detta just i mitt område?

– Det är en kombination av gammal teknik, få och sjunkande antal kunder i kopparnätet och god mobiltäckning. Inom vissa av dessa områden finns det dessutom fiber.

Kan jag få en alternativ lösning för telefoni, bredband och TV?

– Ja. På www.telekomguiden.se finns listat tjänsteleverantörer som kan erbjuda dig alternativ för såväl telefoni som bredband och TV.

nedlaggning

 

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.