Älvsbyn satsar på ökad kompetens rörande HBTQ-frågor

11 NOV 2016
Taggar : , ,
Skrivet av :

Efter en tidigare undersökning om HBTQ*-vänligheten i Sverige märktes det snabbt att Älvsbyn fortfarande har en bit kvar att gå för att bli en allt mer HBTQ-vänligare kommun. Men redan nu har kommunen tagit de första stegen.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) släppte för en tid sedan en undersökning om HBTQ-vänligheten i samtliga kommuner i Sverige. Älvsbyn hamnade då på plats 117 av 290. Detta var inte bra alls tyckte man på Barn- och familjeenheten, som ansökte om medel från Socialstyrelsen med syfte att förbättra kompetensen i kommunen angående frågor rörande HBTQ.

Viktig att jobba aktivt med frågan

I projektet valde kommunen att sammarbeta med den ideella organisationen Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL). Tillsammans anordnas två stycken föreläsningar rörande HBTQ. Den 14 september anordnades den första, där representanter från skolornas elevhälsoteam, socialtjänsten, enheten för ensamkommande flyktingbarn (EKB) samt politiker från barn- och fritidsutskottet var inbjudna.

– Det är jättefint att det är fler kommuner som hakar på, för det behövs kompetens ute i kommunerna. Särskilt bland folk som jobbar med barn och ungdomar så är det väldigt viktigt, eftersom att barn och unga är just hänvisade till väldigt många vuxna. Vi är väldigt glada att det här inleds och att man faktiskt jobbar aktivt med frågan, säger Helena Carlsson, RFSL Luleå och Norra Norrbottens län.

Rätt kompetens ger ökad förståelse

Den första föreläsningen hölls av Mimmi Fasth, RFSL Borås, som berättade mer allmänt om HBTQ och de normer som finns i Sverige gällande hur en människa ska vara och inte vara.

– Jag tycker att det är jätteroligt att få komma upp hit. Vi jobbar mycket i skolor nere i Borås. Så det känns jättekul att det är utbrett över hela landet, det här med utbildningar överhuvudtaget. Det känns som att det har blivit en boom de senaste åren bara, just det här med HBTQ-certifiering, berättar Mimmi Fasth, RFSL Borås.

Nästa föreläsning kommer att hållas i november. Där kommer man att gå mer in på en mer fördjupning av frågan och hur man bemöter den.

*HBTQ står för Homosexuella, Bisexuella, Trans- och Queerpersoner.

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.