Turné för bättre hälsa och längre liv

Helena Öhlund, är ledamot i NFR.. FOTO: STERLING NILSSON

Helena Öhlund, är ledamot i NFR. FOTO: STERLING NILSSON

Norrbottningarna har sämst självuppskattad hälsa i landet. Länets män noteras dessutom för den kortaste medellivslängden i hela landet. Därför ger sig Norrbottens folkhälsopolitiska råd, NFR, ut på en turné till alla kommuner för att ta fram en ny folkhälsostrategi.

I Norrbotten liksom i riket är hälsan ojämlik. Detta innebär att vissa grupper löper större risk än andra att drabbas av fysiska åkommor, säm­re levnadsvanor eller nedsatt psykiskt välmående. Utbildning, ekonomisk trygghet, kön, ålder, funktionsned­sättning, sexuell läggning och födelseland spelar en roll.

– Det här är ett viktigt steg i processen att arbeta fram en gemensam folkhälsostrategi i Norrbotten. Nu besöker vi alla kommuner för en dialog om hur lokal och regional nivå kan arbeta tillsammans, säger Agneta Granström, (MP) landstingsråd vid Norrbottens läns landsting och ordförande i Norrbottens folkhälsopolitiska råd.

Planen är att alla kommuner kommer att få besök i höst. Synpunkterna från besöken kommer att utgöra viktiga underlag till länets nya folkhälsostrategi. Ambitionen är att Norrbottens beslutsfattare har ett dokument att ta ställ­ning till okt-dec 2017.

I dag skiljer det mer än fyra år i förväntad medellivslängd (män 2014) mellan bästa och sämsta kommun i Norrbotten. Att vi mår olika bra och lever olika länge beror till stor del på skillnader i levnadsvanor. Forskning visar att levnadsvanor hör ihop med socioekonomiska faktorer som exempelvis utbildningsnivå och att hälsan ofta är sämst hos dem som har sämst ekonomi och livsvillkor.

Ledamöter NFR:
Ordf. Agneta Granström (MP), Norrbottens läns landsting
Anders Öberg (S), Norrbottens läns landsting
Helena Öhlund (S), Älvsbyn
Birgitta Larsson (S), Gällivare
Anita Sköld (M), Pajala
Karin Börjesson, avdelningschef Länsstyrelsen

Medellivslängden i länets kommuner för män respektive kvinnor:

Arjeplog 78,1 – 81,4
Arvidsjaur 78,8 – 83,2
Boden 79,8 – 83,0
Gällivare 76,1 – 83,6
Haparanda 75,1 – 82,5
Jokkmokk 79,4 – 84,1
Kalix 78.1 – 83,2
Kiruna 78,4 – 82,0
Luleå 79,1 – 83,8
Pajala 76,1 – 83,5
Piteå 78,8 – 83,0
Älvsbyn 79,1 – 83,5
Överkalix 76,2 – 84,4
Övertorneå 79,3 – 83,2

Norrbotten: 78,5 – 83,2
Riket: 80,1 – 83,8

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.