Turné för bättre hälsa och längre liv

Helena Öhlund, är ledamot i NFR.. FOTO: STERLING NILSSON

Helena Öhlund, är ledamot i NFR. FOTO: STERLING NILSSON

Norrbottningarna har sämst självuppskattad hälsa i landet. Länets män noteras dessutom för den kortaste medellivslängden i hela landet. Därför ger sig Norrbottens folkhälsopolitiska råd, NFR, ut på en turné till alla kommuner för att ta fram en ny folkhälsostrategi.

I Norrbotten liksom i riket är hälsan ojämlik. Detta innebär att vissa grupper löper större risk än andra att drabbas av fysiska åkommor, säm­re levnadsvanor eller nedsatt psykiskt välmående. Utbildning, ekonomisk trygghet, kön, ålder, funktionsned­sättning, sexuell läggning och födelseland spelar en roll.

– Det här är ett viktigt steg i processen att arbeta fram en gemensam folkhälsostrategi i Norrbotten. Nu besöker vi alla kommuner för en dialog om hur lokal och regional nivå kan arbeta tillsammans, säger Agneta Granström, (MP) landstingsråd vid Norrbottens läns landsting och ordförande i Norrbottens folkhälsopolitiska råd.

Planen är att alla kommuner kommer att få besök i höst. Synpunkterna från besöken kommer att utgöra viktiga underlag till länets nya folkhälsostrategi. Ambitionen är att Norrbottens beslutsfattare har ett dokument att ta ställ­ning till okt-dec 2017.

I dag skiljer det mer än fyra år i förväntad medellivslängd (män 2014) mellan bästa och sämsta kommun i Norrbotten. Att vi mår olika bra och lever olika länge beror till stor del på skillnader i levnadsvanor. Forskning visar att levnadsvanor hör ihop med socioekonomiska faktorer som exempelvis utbildningsnivå och att hälsan ofta är sämst hos dem som har sämst ekonomi och livsvillkor.

Ledamöter NFR:
Ordf. Agneta Granström (MP), Norrbottens läns landsting
Anders Öberg (S), Norrbottens läns landsting
Helena Öhlund (S), Älvsbyn
Birgitta Larsson (S), Gällivare
Anita Sköld (M), Pajala
Karin Börjesson, avdelningschef Länsstyrelsen

Medellivslängden i länets kommuner för män respektive kvinnor:

Arjeplog 78,1 – 81,4
Arvidsjaur 78,8 – 83,2
Boden 79,8 – 83,0
Gällivare 76,1 – 83,6
Haparanda 75,1 – 82,5
Jokkmokk 79,4 – 84,1
Kalix 78.1 – 83,2
Kiruna 78,4 – 82,0
Luleå 79,1 – 83,8
Pajala 76,1 – 83,5
Piteå 78,8 – 83,0
Älvsbyn 79,1 – 83,5
Överkalix 76,2 – 84,4
Övertorneå 79,3 – 83,2

Norrbotten: 78,5 – 83,2
Riket: 80,1 – 83,8

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.