Stöd öppnar för billigare bostadsbyggande i norra Sverige

Henry Magnusson, Regionchef Hyresgästföreningen Region Norrland.

Henry Magnusson, Regionchef Hyresgästföreningen Region Norrland.

3 800 kronor per kvadratmeter i investeringsstöd för byggande av studentbostäder och hyresrätter.
– Nu finns goda förutsättningar för lägre hyror i nyproduktion, säger Henry Magnusson, Regionchef Hyresgästföreningen Region Norrland.

Henry Magnusson konstaterar att bostadsbristen är enorm och nyproduktionshyrorna så höga att de som behöver ta steget in på bostadsmarknaden inte har råd.
– Marknaden har inte något affärsmässigt motiv att bygga bort bostadsbristen och sett ur konsumenters perspektiv är dagens situation en katastrof, menar Henry Magnusson.

Därför är han glad över regeringens besked om investeringsstödet till hyresrätter och studentbostäder i nybyggnation. Stödet aviserades redan i mars 2015, men regelverket offentliggjordes den 29 september.

Stödet är på totalt 11,3 miljarder kronor för åren 2016-2019. I region Norrland, under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda, är maxbeloppet 3 800 kronor per kvadrat i stöd.

– Det faktum att stödet villkoras med en högsta tillåtna hyra per kvadratmeter gagnar hyresgästerna och eliminerar risken att stödet hamnar i fickorna på fastighetsägarna, säger Magnusson och tillägger:

– Vi på Hyresgästföreningen vill fortfarande ha en skattereform inom bostadspolitiken. Anledningen är att hyreslägenheter beskattas avsevärt hårdare än alla andra boendeformer, men investeringsstödet är välkommet och ett stort steg på vägen, säger Magnusson.

Stödet kan utgå till såväl privata som allmännyttiga bostadsbolag.

Henry Magnusson hoppas att kommunerna och deras allmännyttiga bostadsföretag nu tar stafettpinnen och visar vägen med att bygga hyresrätter och studentbostäder med rimliga hyror.

– Ökat byggande gör det möjligt för unga att flytta hemifrån, att studera där utbildningen som de är intresserade av finns. Det gör det möjligt för även människor med lägre inkomst att hyra ett eget boende och för företag att rekrytera rätt kompetens. Rimliga hyror innebär att en mindre del av människors disponibla inkomst går åt till att bo, och man har därmed råd att konsumera annat”,

Källa: Hyresgästföreningen

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.