Solenergi ska förbättra mobiltäckning i glesbygd

31 OKT 2016
Skrivet av :

solel

Solenergi kan vara nyckeln till bättre mobiltäckning i glesbygden. Forskare vid Luleå tekniska universitet ska titta på lösningar.
– Att gräva för el och att bygga nya master i glesbygd är dyrt för operatörerna, säger Jaap van de Beek, professor i signalbehandling, till LTU:s hemsida.

Tillsammans med forskarkollegerna inom elkraftteknik, professor Math Bollen och universitetslektor Anders Larsson, samt Mats Eriksson, Arctos Labs, har Jaap van de Beek gjort en förstudie för att undersöka om solenergi kan nyttjas för att på ett mer kostnadseffektivt sätt försörja små basstationer med el och därmed öka utbyggnadstakten av mobilt bredband i glesbygden.

Studien är en del i ett långsiktigt arbete. Målet är förstklassig mobiltäckning i glesbygdsområden om tio år. Jaap van de Beek menar att den uteblivna bredbandsutbyggnaden är ett seriöst problem för befolkning och företagare med verksamhet i glesbygd.

– Förstudien adresserar operatörer och ansvariga och är en första ansats för att sänka trösklarna för operatörerna att påbörja utbyggnaden även i dessa områden, säger han.

Forskningen bedrivs inom ramen för universitetets strategiska forskningsområde Möjliggörande IKT. Ny finansiering söks också.

Källa: Luleå tekniska universitet

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.