Övergången mot Altuna planas ut

Järnvägsövergången mot Altuna längs Altunavägen blir bättre under veckan som kommer.

20161010_overgang_5169

När den nya spårläggningen mellan Älvsbyn och Koler påbörjades i somras, var man tvungen att bryta upp spårskyddet av gummi för att få plats med den nya rälsen som var av en annan dimension.

20161010_overgang_5167

I veckan kommer det nya spårskyddet av gummi att läggas på plats. En stor förbättring för många, som de fått vänta på eftersom leveranstiden varit lång.

20161010_overgang_5166

Detta spårskyddsbyte ingår i de efterarbeten som nu genomförs på hela sträckan Älvsbyn-Koler och Träskholm-Bastuträsk då spårbytet snart är helt klart.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.