Ny förbundsdirektör

15 OKT 2016
Skrivet av :
Mats Brännström.

Mats Brännström.

Mats Brännström blir ny förbundsdirektör för Norrlandstingens regionförbund.
– Jag ser fram emot att få ägna mig åt detta, säger Brännström.
Norrlandstingens regionförbund (NRF) är de fyra norrlandstingens gemensamma samverkansorgan för regionsjukvård, utbildning och forskning i norra Sverige. Syftet är att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter. NRF medverkar också i förberedelserna för en regionbildning i Norra Sverige 2019.

– Eftersom samarbetet mellan landsting och regioner har blivit allt mer nödvändigt för att kunna ge en god och jämlik vård, så känns det här som ett mycket spännande och viktigt uppdrag, säger Mats Brännström, som tillträder tjänsten den första februari 2017.

Han efterträder nuvarande förbundsdirektör Sara Ekström som går i pension. Mats Brännström har varit verksam i både Västerbottens och Norrbottens landsting och kommer senast från rollen som landstingsdirektör i Norrbotten, och innan dess som utvecklingsdirektör.

– Mats Brännström har följt det regionala samarbetet under många år i sina tidigare uppdrag och vi vet att han har en brett kontaktnät såväl inom regionen som nationellt. Han har också en mycket god insikt i regionens utmaningar, säger Maria Stenberg, landstingsråd i Norrbottens läns landsting och direktionens ordförande.

Maria Stenberg är mycket nöjd med rekryteringen.

– Jag är övertygad om att Mats Brännströms mångåriga erfarenhet kommer väl till pass i tider av utveckling och förändring. Vi ser att det regionala samarbetet utvecklas allt mer under senare år och det är vår strävan att fortsätta den utvecklingen. Mats kommer att vara en verklig tillgång för att underlätta det arbetet, säger Maria Stenberg.

Källa: Västerbottens läns landsting

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.