Luleåforskare utvärderar besöksnäringen

31 OKT 2016
Skrivet av :
Thomas Ejdemo och Daniel Örtqvist. FOTO: Sofia Stridsman, LTU.

Thomas Ejdemo och Daniel Örtqvist. FOTO: Sofia Stridsman, LTU.

På 16 år har antalet sysselsatta inom besöksnäringen i Norrbotten och norra Västerbotten ökat med 90 procent. Men vilka offentliga satsningar har haft bäst effekt? Vad betyder besöksnäringen för tillväxten och samhällsutvecklingen? Det ska Luleåforskarna Daniel Örtqvist och Thomas Ejdemo utvärdera.

– Besöksnäringen framhålls som ett viktigt komplement till andra starka näringar i regionen. Med fler ben att stå på minskar konjunkturkänsligheten, säger Daniel Örtqvist, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Han ska tillsammans med forskningsingenjör Thomas Ejdemo ta fram en rapport om besöksnäringens roll för Norrbottens tillväxt 2007-2015. Rapporten ska vara klar nästa höst och är en del av projektet ”Regional förnyelse”, som finansieras av Länsstyrelsen i Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Den ska användas som ett kunskapsunderlag för framtida prioriteringar och strategiska satsningar inom besöksnäringen i Norrbottens län.

Mellan åren 2007 och 2015 betalades 232 miljoner kronor ut i projektstöd till företag inom besöks- och upplevelsenäringen i regionen. Daniel Örtqvist och Thomas Ejdemo ska bland utvärdera vilken effekt dessa offentliga satsningar har haft för företagen, men även för samhällsutveckling som infrastruktur, kompetensförsörjning och kommuners arbetssätt och organisering av sitt näringslivsarbete.

Utöver summeringen av analyser och undersökningar kommer Örtqvist och Ejdemo även att intervjua företrädare för besöksnäringen i regionen.
– Vi vill ge en bild av både förutsättningar och utmaningar. Vi ska bland annat ta reda på hur branschen upplever olika typer av företagsstöd. Finns det några som vill dela med sig av sina erfarenheter så får de gärna kontakta oss, säger Thomas Ejdemo.

I fjol omsatte besöksnäringen inom Swedish Lapland-området 6,1 miljarder kronor, vilket är 150 procent mer än år 2000. Under samma tidsperiod har sysselsättningen inom näringen ökat med 90 procent, till 3700 sysselsatta (årsverken).

– Det är mycket välkommet att besöksnäringen analyseras och beforskas mer. Det är en basnäring i dag och det behövs undersökningar för att vi ska veta vilka insatser som är relevanta att sätta in framgent. Branschen har en enorm tillväxtpotential, som vi måste ta tillvara på, säger Erica Mattsson, vd för Swedish Lapland Visitors Board.

Källa: Luleå tekniska universitet, LTU

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.