Kristina Nilsson ny kulturchef för landstinget

Kristina Nilsson

Kristina Nilsson.

Kristina Nilsson, sedan oktober tillförordnad kulturchef vid Norrbottens Läns Landsting, efterträder Elisabeth Lax som ordinarie kulturchef.

Innan var Kristina Nilsson länsmusikchef på Norrbottensmusiken.

– Kristina blir en värdefull kraft när landstinget blir Region Norrbotten. Näringsliv, kultur och samhällsplanering ihop utgör delar i den regionala utvecklingen, säger Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör och rekryterande chef, till Norrbottens-Kuriren.

Kristina Nilsson är även ledamot i Svensk Scenkonsts styrelse och har varit ordförande för länsmusikorganisationernas chefskollegium.

– Kulturen i Norrbotten har utvecklats mycket under de senaste åren, genom många goda krafter. Det finns kvalitet och innovationskraft. Det känns spännande att ta vid och fortsätta utveckla regionens kultur och nyckelordet här är samverkan, säger Kristina Nilsson, till Norrbottens-Kuriren.

Källa: Norrbottens-Kuriren

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.