Kraftbolag köper The Node Pole

The Node Pole blir del i storsatsning på Norra Sverige – Kraftbolag går ihop för att sälja regionen för elintensiva investeringar ”Ett stort steg för The Node Pole och en stor möjlighet för norra Sverige!”, så sammanfattar styrelseordförande Peter Ericson beskedet om att ägarna till The Node Pole kommit överens med kraftbolagen Vattenfall och Skellefteå Kraft om ett förvärv av organisationen – som del av målet att marknadsföra och utveckla hela norra Sverige såsom den självklara etableringsplatsen för globala verksamheter med krav på stabil tillgång till hållbar energi.
the-node-pole
The Node Pole bildades 2011 av Luleå Näringsliv AB, Norrbottens läns landsting och Boden, Luleå och Piteå kommuner med syfte att tillsammans marknadsföra Norrbotten som en lämplig plats att förlägga elintensiva datacenterverksamheter med krav på hållbar energiproduktion. Från 2015 ingår även Älvsbyns kommun i samarbetet och även Länsstyrelsen i Norrbotten har sedan starten varit en central och viktig partner för att möjliggöra The Node Poles utveckling. Under fem år har The Node Pole skaffat sig ett internationellt rykte och framgångarna har inte heller uteblivit. Förutom Facebooks två datacenter i Luleå finns ytterligare sju datacenterverksamheter – och ett stort antal relaterade industriaktörer har nu hittat till Norrbotten. Detta till stor del tack vare det gemensamma arbetet inom The Node Pole.

”Det här är utan tvekan ett erkännande för både vårt arbetssätt och våra långsiktiga ambitioner”, säger Peter Ericson. ”Det här innebär att vi får ännu bättre förutsättningar att förverkliga den långsiktiga ambitionen att göra Norrbotten och norra Sverige för den delen till den självklara etableringsregionen för internationella satsningar på datacenter.”

Parternas gemensamma besked idag är att man kommit överens, vilket innebär att Vattenfall och Skellefteå Kraft tillsammans förvärvar The Node Pole i sin helhet. Målet är att organisationen ska bli del av en större satsning – att etablera hela norra Sverige som den primära etableringsregionen i Europa för organisationer med krav på stabil och långsiktig tillgång till billig och hållbar energi. En satsning som blir möjlig utav kombinationen av bra grundförutsättningar för elintensiva verksamheter och konkurrenskraftiga skattenivåer gentemot andra länder och industrier:

”Sverige har redan idag unika förutsättningar för elintensiv industri. Med de föreslagna förändringarna av energiskatten för datacenter från 0,5 MW och uppåt så förbättras vår konkurrenskraft ytterligare. Vi vill tillsammans med Skellefteå Kraft ta vara på de affärsmöjligheter det innebär för Sverige, och startar därför nu ett gemensamt initiativ för att underlätta nya etableringar. Genom vårt förvärv av The Node Pole så kan vi komma igång snabbt och bygga vidare på de framgångsrika arbetssätt som byggts upp”, säger Patrik Öhlund, ansvarig för satsningen från Vattenfalls sida.

Även om en rad detaljer återstår innan förvärvet är genomfört är parterna överens om målet att den nya organisationen ska börja verka från och med årsskiftet. Innan dess ska förvärvet hinna behandlas i nuvarande ägares beslutsprocesser.

”Med nya ägare och med stärkta ambitioner väntar nu ett arbete med att skala upp affärsstrategin och som ett första steg kommer en ny verkställande direktör tillsättas. Arbetet med att forma den nya affärsstrategin inleds omgående och vi väntar oss ett stort intresse från upparbetade kontakter, från branschföretagen i The Node Pole Alliance och från nya kontakter på den globala marknaden”, avslutar Peter Ericson.

Då förhandlingar återstår kan parterna i nuläget inte uppge en tänkt köpeskilling.

Källa pressmeddelande

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.