Älvsbyns kyrkklockor ringer för de krigsdrabbade i Syrien

klockringning-puff

Från och med idag och en vecka fram, kommer Älvsbyns kyrkklockor att ringa som ett tecken på omtanke och bön för Syriens folk. Detta efter en uppmaning från biskop Hans Stiglund.

Det är Luleå stifts biskop Hans Stiglund som har uppmanat församlingarna i Norrbotten och Västerbotten att ringa i kyrkklockorna varje vardag klockan 17.00, fram till FN-dagen den 24 oktober.

Vik. Kyrkoherde Anna-Karin Torngren Bergman beslutade att årets julklappspengar skulle gå till välgörande ändamål.

Tillförordnad Kyrkoherde Anna-Karin Torngren Bergman.

– Det kändes som en självklarhet att vi skulle vara med på klockringningen, säger Anna-Karin Thorngren Bergman, tillförordnad kyrkoherde, Älvsby församling. – Vi vill medvetengöra för älvsbyborna att tänka på de krigsdrabbade.

Tanken är att kyrkklockor ska ringa varje vardag klockan 17.00, då arbetsdagen slutar för många i samhället. Ljudet ska verka som en påminnelse om den fruktansvärda situationen för folket i Aleppo och på andra platser i Syrien.

– Vi blir förtvivlade och upprivna när vi tar del av berättelser om hur oskyldiga människor drabbas. Klockringningen är en uppmaning för oss att få stanna upp i bön för Syriens folk, säger Hans Stiglund, biskop i Luleå stift.

Initiativ från Finland

Det var den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som började med klockringningarna, ett initiativ som också tagits an av svenska församlingar.

– På lördagen har vi vår helgmålsringning och på söndagen ringer vi till gudstjänst, där bönen för fred i världen, och särskilt Syrien, är en självklar del, säger Hans Stiglund.

Biskop Hans Stiglund, Luleå stift (2013)

Biskop Hans Stiglund, Luleå stift (2013)

FN-bönen

Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet. Det är vår uppgift att göra den till en planet där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull. Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu, så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet kan bära namnet människa.

 

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.