Säkrar upp säkerheten för bad

08 SEP 2016
Skrivet av :

Inom Älvsbyns Kommun finns det idag inga allmänna badplatser, då inte en daglig tillsyn av dessa ryms inom vare sig budget eller ansvar från kommunens sida enligt ett kommunstyrelsebeslut under 2012.

20160908_livboj_korstrask

Men det finns ändå badplatser och badstränder som är utmärkta på turistkartor över kommunen, som ligger inom byaföreningar och enskilda markägares områden.

På dessa badplatser är det tillåtet att bada, med det sker då på den enskildes egna ansvar och risk.

Utifrån den lagstiftning och de prejudikat som finns inom området, så är det ett stort ansvar som läggs på byaföreningar och enskilda markägares/fastighetsägaren med att tillhandahållande av säkerhetsutrustning, skyltning och daglig tillsyn om man vill bedriva en allmän badplats.

Nu har Margareta Lundberg, Risk- och säkerhetssamordnare vid Räddningstjänsten i Älvsbyn tagit hem ett antal Livbojar (frälsarkransar) som hon fördelar över kommunens byaföreningar som har badplatser och badstränder som är utmärkta på turistkartor över kommunen.

20160908_livboj_4489

Kurt-Lennart Bergh, Vistträsk och Birgitta Strömgren, Muskus tog emot Livbojar.

På onsdagen var hon på plats i Muskus för att dela ut två av dessa nya livbojar till Muskus- och Vistträsk Byaförening.

Krokträsk, Korsträsk, Granträsk är också byar som kommer också erhålla Livbojar.

Om någon fler som har badplats/strand så kan de höra av sig till Margareta på Räddningstjänsten så länge det finns bojar kvar.

– Det är ju alltid bra att det finns utrustning på plats för att hjälpa till om olyckan är framme, säger Margareta Lundberg från Räddningstjänsten.

Livbojens flytkraft håller för två personer och har en kastlina som är 25 meter, vikt 2,5 kg, ytterdiameter 73 cm och en välskött livboj håller i cirka tio år.

Kurt-Lennart Bergh, ordförande i Vistträsk Byaförening och Birgitta Strömgren, kassör från Muskus Byaförening gladdes båda åt nya Livbojar till sina byar.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.