Nyheter från företagarfrukosten

_DSC4378

Turismen i Älvsbyn ökar.
Besöksnäringen i Älvsbyns kommun omsatte 109 miljoner kronor 2015. Det visar siffror från Turistekonomisk modell, TEM®.

– En ökning med fyra procent jämfört med året innan, berättade Sofia Sundh, näringslivsutvecklare.

_DSC4391
Samma år uppgick antalet gästnätter till 197 000. – 70 000 var så kallade kommersiella gäster, redogjorde Sofia.

Rena affärsresenärer på hotellen ökade från 14 000 till 24 000, satsningen på Kanis bidrog med 2 000 gästnätter.
– Nu släpar siffrorna från TEM efter ett år. Men den positiva trenden verkar hålla i sig. 2016 har hittills varit ett bra år. Turistinformationen vid Storforsen har haft bra med besök.

Översättningen av sommarbroschyren till tyska har också gett bra effekt.
– Tyska resenärer svarar för 30 procent av våra utländska gästnätter i kommunen, avslöjade Sofia.

Låg arbetslöshet

_DSC4392
Arbetslösheten i Älvsbyn har varit låg under sommaren. – Det har sett bra ut, berättade Malin Lindberg, arbetsförmedlare i Älvsbyn.
Nu återgår semesterlediga till sina jobb och vikariaten går ut. Därför är prognosen för hösten ännu osäker.
– Men vi kommer att undersöka rekryteringsläget under både hösten och våren. Det gör vi genom att intervjua slumpvis utvalda företag, förklarade Malin.

Nya ägare

_DSC4398
Lisa Pardén har tillsammans med sin man övertagit gymmet Kraft & Hälsa.
– En spännande utmaning, tyckte Lisa.

Populär utbildning

_DSC4385
Nya byggprogrammet på Älvsbyns gymnasium är igång och alla utbildningsplatser fyllda.
– Vi hade 17 sökande till tolv platser, berättade Mona Brännmark, rektor.

Hon avslöjade också att ytterligare en ny utbildning startas kommande höst – elprogrammet.
– Övriga kommuner i Fyrkanten har gett oss klartecken.

Inriktningen blir elteknik och eleverna placeras i samma lokaler som byggprogrammet, det vill säga fastigheten där Skogsvårdsstyrelsen och Peter Lundbergs Plåt tidigare huserat.
– Det blev fantastiskt fina lokaler efter renoveringen, berömde Mona.

Statsministern valde Älvsbyn
Nyligen besökte statsminister Stefan Löfven Älvsbyn och Polarbageriet.
– Löfven hade själv valt vilka han skulle besöka under sin vistelse i länet. Kul att han valde Älvsbyn. Då fick vi tillfälle att skryta över våra fina företag och det goda näringslivsklimatet, förklarade Helena Öhlund, kommunalråd.

Nomineringar klara

_DSC4403
Den 22 oktober är det dags för årets Näringslivsgala i Älvsbyn. Denna gång på Polar Hotel. I samband med företagarfrukosten avslöjade Elisabeth Nordström, ordförande i Företagarna, vilka som är nominerade till de olika priserna.
Årets Rookie: VJ Teknik AB, MRA Bygg AB, Emmas Hudstudio.
Årets Senior: Vinnaren presenteras på galan.
Årets Hållbar utveckling: Skatauddens Lantgård AB, Tinor AB, Älvsbyhus AB.
Årets Pärla – folkets val: Edins Glas, Hälleströms billackering, Polar Hotel, Strycknäs hunddagis & pensionat.
Årets Företagare: Älvsby Ytbehandling AB, Polar Hotel, Acetec AB.
Vinnarna presenteras på Älvsbyns näringslivsgala lördagen den 22 oktober.

Tandläkare sökes

_DSC4405
Ingvar Brunström, privattandläkare, söker efterträdare. Själv är han snart på gång att gå i pension. Något hans kollega Georg Isaksson redan gjort.
– Löfven ville hit men tydligen inte någon tandläkare. Det är något att tänka på, uppmanade Brunström och passade på att klaga lite grand på sin lokalhyra och misskötseln av gräsytorna vid Hälsocentralen och i rondellerna.

Älvsbyns Pippi Långstrump-barn
Projektet ”Sommarlovsentreprenör i Älvsbyns kommun” för ensamkommande flyktingbarn blev en succé.
– Vi har fått se en ny sida av dessa ungdomar. De har mycket att ge och utgör ett enormt kapital, förklarade Krister Hansén.

_DSC4408

Projektet är unikt och sker i samarbete med Norrbottens Läns Landsting, Korsträsk byaförening och med stöd av Sparbanken Nord – Framtidsbanken.
Totalt deltog 15 ungdomar. Hansén berättade att en rapport om erfarenheterna håller på att sammanställas.
– Vi har redan myntat ett begrepp; Pippi Långstrump-barn.
De är orädda och driftiga. Och en sak har vi redan lärt oss, att utgå från deras egna förmågor och erfarenheter.

Projektet är treårigt och till kommande somrar hoppas Hansén på ett än mer utbrett samarbete med det lokala näringslivet.

Framtid ihop ett hoppfullt projekt

_DSC4420
Projektet Framtid ihop ska samordna alla goda krafter för att göra ett bra integrationsarbete i Älvsbyn ännu bättre.
– Vi kan bli bättre på att samverka. Nu sker en massa saker parallellt med varandra. Vi vill samordna aktiviteterna. Skapa samarbete och nätverk, förklarade Matilda Wiklund från Älvsby folkhögskola när hon presenterade projektet.
Älvsby Folkhögskola är projektägare och huvudman med Älvsbyns kommun, enheten för ensamkommande flyktingbarn, Sparbanken Nord (Framtidsbanken) och Älvsby församling som samarbetspartners. Det övergripande målet är att alla nyanlända snabbt ska bli en del av det svenska samhället men även att involvera lokalbefolkningen i integrationsarbetet.

En styrgrupp med Nataliya Nilsson, Älvsbyns kommun, Anneli Öhman, Älvsbyns kommun, Anette Grundström, Sparbanken Nord, Anna-Stina Lind, Älvsbyns församling, och Matilda Wiklund Älvsby Folkhögskola kommer att titta på de ansökningar som skickas till Framtidsbanken för att hitta synergier mellan alla idéer och projekt.
– Det kan handla om att ta till vara på gemensamma resurser som lokaler, personal och erfarenheter, betonade Matilda.

Logotypen för projektet är gjord av en syrisk nysvensk från Aleppo med utbildning i marknadsföring.
– Det finns redan i dag ett flertal aktörer och organisationer som gör ett fantastiskt gott jobb i Älvsbyn. Nu ska vi försöka knyta ihop alla aktiviteter och på så sätt bli starkare. Syftet är inte att skapa ett nytt stort projekt utan att hjälpa de små.

Text: Tony Berglund

Foto: Sterling Nilsson

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.