Norrbottningar förstärker på Gotland

100-150 soldater och officerare från Norrbottens regemente, I 19 i Boden. Kommer under de närmaste veckorna att förflyttas till Gotland, detta för att ingå i det förband som Försvarsmakten beslutat ska finnas permanent på ön från och med i dag.

Hur länge personalen från Boden ska stanna på Gotland är inte bestämt ännu, men troligen under hösten, uppger I19 informationschef Anna-Lena Hesse.

20160914_gotland_puff

Överbefälhavaren (ÖB) Micael Bydén
– Gotland är ett av våra militärstrategiskt viktiga områden i Sverige. För att öka förmågan att försvara Gotland behöver Försvarsmakten dels öka sin operativa förmåga,
dels låta förbanden öva och verka i rätt område, säger överbefälhavaren (ÖB) Micael Bydén.

Försvarsmakten har dessutom beslutat att tidigarelägga etableringen av det mekaniserade kompaniet i den 18:e stridsgruppen på Gotland.

Etableringen av den permanenta stridsgruppen ska nu vara klar i mitten av 2017, det vill säga ett halvår tidigare än planerat.

En ledningsresurs har därutöver stationerats på Gotland för att samordna den militära verksamheten på ön.

Fram tills stridsgruppen är på plats kommer förband från olika delar av Sverige att vara förlagda och bedriva sin verksamhet på och kring ön.

– Vår fortsatta bedömning är att sannolikheten för ett enskilt väpnat angrepp på Sverige är låg. Det här är ett exempel på hur vi anpassar vår verksamhet, verkar konfliktavhållande och bidrar till stabilitet i vårt närområde, säger ÖB Micael Bydén.

Se video här! 

 

Källa: Försvarmakten

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.