Fler tåg i tid med nya spårväxlar

18 SEP 2016
Skrivet av :

jarnvag

Nya banbrytande spårväxlar har utvecklats av Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) vid Luleå tekniska universitet. De ska minska antalet tågförseningar.

– Delar av konceptet testas på svenska järnvägar under 2017. Prototypen är inte färdig ännu, säger Arne Nissen, spårtekniker vid Trafikverket.
Det svenska järnvägsnätet har över 15 000 spårväxlar. Trafikverket ansvarar för cirka 12 000. En typisk spårväxel kan vara 65 meter lång.

I dag orsakar krånglande spårväxlar en fjärdedel av alla föreseningar och inställda tågresor i Sverige. Samtidigt är underhållet av dagens spårväxlar en av de enskilt högsta kostnaderna för Trafikverket.

Men en innovation från Luleå ska förhoppningsvis lätta på bekymren och minska utgifterna. Järnvägstekniskt Centrum har utvecklat en spårväxel som kan repareras utan att tågen behöver stanna. Den får även längre livslängd tack vare en starkare konstruktion.

Trafikverket, som finansierat forskningen av den nya spårväxeln, tror mycket på det nya konceptet som bedöms ha god potential att minska underhållsbehovet av spårväxlar vid svenska järnvägar. Tester ska påbörjas under 2017.

– Jag tror på konceptet för den nya spårväxeln. Vi har fått fram en spårväxel som är hållbar över tid, en stabil produkt som klarar belastning och förbättrar dess livslängd, säger Arne Nissen, spårtekniker vid Trafikverket.

Källa: Luleå tekniska universitet.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.