Kulturdag i Storforsen

BILDEXTRA: Med kolmilan Viktoria, våffelförsäljning av Muskus Byaförening, timmerhäst med föl vid skogsbruksmuseet var några av många aktiviteterna under lördagen vid kulturdagen i Storforsen.

Slöjdare som visade upp sina alster, dragspelsmusik med Enar Hjukström m.m.

En av de konsthantverkare som visade upp sig var Nicklas Johansson, från Boden som fängslade många med sitt stensliperi och silvermide.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.