Framtid ihop – nytt integrationsprojekt i Älvsbyn

Personerna i styrgruppen; Nataliya Nilsson, Älvsbyns kommun, Anneli Öhman, Älvsbyns kommun, Anette Grundström, Sparbanken Nord, Anna-Stina Lind, Älvsbyns församling, och Matilda Wiklund, Älvsby Folkhögskola. FOTO: STERLING NILSSON

Personerna i styrgruppen; Nataliya Nilsson, Älvsbyns kommun, Anneli Öhman, Älvsbyns kommun, Anette Grundström, Sparbanken Nord, Anna-Stina Lind, Älvsbyns församling, och Matilda Wiklund, Älvsby Folkhögskola. FOTO: STERLING NILSSON

Bra ska bli ännu bättre. Älvsbyns integrationsarbete får redan beröm men genom samarbete ska verksamheten utvecklas ytterligare.

– Vi har saknat en samordning och därför startar vi nu upp ett nytt treårigt projekt som vi hoppas kan bli en förebild för andra orter i regionen, säger Matilda Wiklund, projektledare.

Älvsby Folkhögskola är projektägare med Älvsbyns kommun, enheten för ensamkommande flyktingbarn, Sparbanken Nord (Framtidsbanken) och Älvsby församling som samarbetspartners. Det övergripande målet är att alla nyanlända snabbt blir en del av det svenska samhället men även att involvera lokalbefolkningen i integrationsarbetet.
– Där ligger en del av utmaningen, säger Anneli Öhman, enhetschef för ensamkommande flyktingbarn.

Redan i dag görs många bra saker för nyanlända i Älvsbyn. Tanken är att samordna, skapa och utveckla pågående samt kommande aktiviteter i kommunen.
– Vi kan bli bättre på att samverka. Nu sker en massa saker parallellt med varandra. Vi vill samordna aktiviteterna. Skapa samarbete och nätverk, förklarar Matilda och fortsätter:
– Det finns redan i dag ett flertal aktörer och organisationer som gör ett fantastiskt gott jobb i Älvsbyn. Nu ska vi försöka knyta ihop alla aktiviteter och på så sätt bli starkare. Syftet är inte att skapa ett nytt stort projekt utan att hjälpa de små.

Framtidihop_4240 uv

Projektet kallas Framtid ihop. Personerna i styrgruppen; Nataliya Nilsson, Älvsbyns kommun, Anneli Öhman, Älvsbyns kommun, Anette Grundström, Sparbanken Nord, Anna-Stina Lind, Älvsbyns församling, och Matilda Wiklund kommer att titta på de ansökningar som skickas till Framtidsbanken för att hitta synergier mellan alla idéer och projekt.
– Det kan handla om att ta till vara på gemensamma resurser som lokaler, personal och erfarenheter, betonar Matilda.

Bland de många ansökningarna finns i dag flera som felaktigt rubriceras ”Integratonsprojket”. De kommer att bollas tillbaka till de enskilda aktörerna för fortsatta diskussioner.

Framtid ihop kan också avlasta föreningslivet, som ofta drar ett stort lass, en aning.
– Många har goda idéer men orkar ibland inte riktigt hela vägen fram. Där kan vi bli ett stöd, säger Matilda.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.