Sänkta kostnader för fjärrvärme och renhållning

19 JUL 2016
Skrivet av :
Jan Sipola, VD, Älvsbyns Energi.

Jan Sipola, VD, Älvsbyns Energi.

 
Avgifterna för fjärrvärme och renhållning sänks i Älvsbyn. För en genomsnittsfamilj i villa med två vuxna och två barn innebär det en rabatt på cirka 1 200 kronor per år.
Långsiktiga bränsleavtal och låga räntor är två faktorer som gör att Älvsbyns Energi kan sänka de fasta kostnaderna för fjärrvärme med fem procent under 2016.
– Dessutom har vi skrivit av turbinen till noll. Det innebär att vi tjänar pengar på den el som produceras trots låga elpriser, förklarar Jan Sipola, VD, för Älvsbyns Energi.
Lägre kostnader för renhållningen kommer också älvsbyborna till del. Tidigare hade Älvsbyns Energi ett avtal med Sunderbyn om lämning av komposterbara sopor. Det har löpt ut vilket innebar att ett nytt, mer förmånligt avtal, med Bodens kommun kunde tecknas där avfallet förädlas till biogas.
– På den affären sparade vi 400 000 kronor. Eftersom kommunfullmäktige beslutat att renhållningen ska bygga på en självkostnadstaxa så kommer denna besparing kommunmedborgarna till godo, hälsar Sipola.
Taxan för renhållning sänktes även med fem procent under 2014. Under 2016 sänks den med ytterligare fem procent.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.