Knalledagen

Under fredagen genomfördes årets Knalledag längs Storgatan.

20160701_knalle_4049

Full fart längs Storgatan

Från kl. 10 var det full aktiviteter längs Storgatan, där Älvsby Köpmannaförening och Butikerna laddade upp med fina erbjudanden.

20160701_knalle_4041

Polis, Kvinnojour och Kommun bjöd på information.

För alla barn genomfördes Knalleloppet i Lomtjärnsparken och Kommunen, Kvinnojouren och Polisen bjöd på trygghetsskapande information längs Storgatan.

20160701_knalle_4044

Janne Martinssn flyttade in under tak för det vankades åska och regn

Från lunchtid kunde man även hör Janne Martinsson bjuda på sång och musik.

20160701_knalle_4045

20160701_knalle_4042

Mörka moln syntes.

Väldigt många Älvsbybor tog sig ut under dagen som kan ses som lyckad, även om ett utfärdat åskväder hägrade på avstånd och bröt ut i slutet av dagen med blixt och dunder samt en regäl regnskur.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.