Bra blåbärs-sommar

blabar

Tillgången på blåbär pekar mot rekordnivåer, den bästa sedan 2003. Undantaget är norra Norrland som ser ut att få nivåer i paritet med ett normalår. Det visar årets bärprognos från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

– Det finns dock stor variation även inom landsdelarna. Man kan se en gradient från sydost till nordost, där det är rekordmängder med blåbär i sydostliga områden medan i nordvästliga områden är det mera normala nivåer. Detta kan möjligen förklaras med olämpligt väder vid fel tidpunkt i nordvästliga områden, säger Jonas Dahlgren, Analytiker vid Riksskogstaxeringen, SLU.

Normalt brukar norra Norrland och Svealand få fler blåbär per kvadratmeter än södra Norrland och Götaland. I år ser det dock ut att bli annorlunda, då de högsta tätheterna av blåbär ser ut att finnas i södra Norrland följt av Svealand och Götaland medan norra Norrland ser ut att få det sämre.

– Längre norrut och i lite mer höglänt terräng kom blomningen igång först efter avbrottet med lite kallare väder och då var vädret inte lika gynnsamt för blomningen, troligtvis med en del nattfroster som slog ut fler blommor än vanligt i denna del av landet, fortsätter Ola.

Källa: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.