Storforsens naturreservat

Bjöd även på Musikuppträdande på lilla scenen vid Storforsen Shop och Kaffestugan under Nationaldagseftermiddagen.

Detta med riksspelman Elin Jonsson tillsammans med Kristina Bergström och Börje Andersson.

Samisk sång med Maria Juuso, gitarrist Michaela Stridbeck och avslutades med Sommarsånger med Janne Martinsson och Louice Hortlund.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.