Nytt dråpslag för länets mjölkbönder

12 JUN 2016
Skrivet av :
Henrik Wahlberg, mjölkbonde i Soukolojärvi. Foto: Viktoria Luttu Wahlberg

Henrik Wahlberg, mjölkbonde i Soukolojärvi. Foto: Viktoria Luttu Wahlberg

Länets mjölkbönder drabbas av ännu ett dråpslag. Ersättningen från Norrmejerier minskas på nytt. Denna gång med 20 öre per kilo invägd mjölkråvara.
– Det är ett tufft besked till mina kollegor som redan är hårt pressade, medger Henrik Wahlberg, Norrmejeriers styrelseordförande och själv mjölkbonde i Soukolojärvi, Norrbotten.

Sänkningen gäller från första juli. Anledningen uppges vara prispress från europeisk lågprisost och att den globala konkurrensen på mjölkpulver är alltför hård.

Henrik Wahlberg tycker det är en viss tröst, om än något klen, att Norrmejerier trots sänkningen kan betala mer för mjölken än vad andra mejerier just nu klarar.
– Vi är så tacksamma för konsumenternas stöd i valet av mejeriprodukter. Vilken mjölk man häller i glaset och vilken ostskiva man lägger på smörgåsen har en helt avgörande betydelse för oss norrländska mjölkbönder, säger Henrik Wahlberg.

”Jobbigt för många gårdar”

Norrmejerier är ett kooperativ som finns till för att förädla medlemmarnas mjölk till utmärkta mejeriprodukter. Det Norrmejerier tjänar på försäljningen fördelas mellan medlemmarna som ersättning för mjölken de levererar. Mjölken betalas med ett så högt pris som bara är möjligt.

– Att vi hela tiden försöker hålla uppe ersättningen för mjölken gör att vi kontinuerligt måste följa aktuella prislägen och avväga mot hur försäljningen går. Därför är också svängningar i avräkningspriset oundvikliga. Men just nu är vi inne i en djup och lång svacka och många gårdar har det riktigt jobbigt, berättar Henrik Wahlberg.

”Behöver mer pengar”
Norrmejerier ser över sina strategier för att ännu mer offensivt och effektivt agera på en marknad i en snabb förändring. Där Norrmejerier tidigare var ensamma, trängs i dag många andra varumärken i mejerihyllan.

– Vi måste avvakta och se hur det utvecklar sig och den aktuella sänkningen med 20 öre är nödvändig utifrån den kunskap vi har just nu. Men varje positiv förändring både vad gäller försäljning och ändrad prisbild i Europa, kan vända trenden, för vi behöver mer pengar för att de norrländska mjölkgårdarna långsiktigt ska överleva, säger Henrik Wahlberg.

Prisökningen på dryckesmjölk inleddes i mitten av april. Men dryckesmjölken motsvarar bara en fjärdedel av mjölken som bönderna levererar, resten används till exempelvis ost, smör, grädde, fil med mera.

– Den nyligen genomförda prisökningen på dryckesmjölken har betydelse för att sänkningen inte blir ännu större och för att vi har kunnat hålla emot ända till nu, säger Henrik Wahlberg.

Källa: Norrmeijerier

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.