Nationaldagsfirande i Älvsbyn

Före kl 13 tog Börje Andersson ton och spelade näverlur, för att sedan fortsätta med trumpetsolo från Älvsbykyrktorn.

Stråkmix från Kulturskolan spelade en finsk polska och musik från Pippi Långstrump.

Sedan höll kyrkoherde Anna-Karin Thorngren-Bergman ett kort inledningstal, om de enskilda dagarnas betydelse som Nationaldag, FN dagen, kanelbullens dag o.s.v.

Hon fortsatte sedan med fägerna på vår flagga gul och blått samt korsets betydelse. Flaggan, vår flagga skall fortsätta att vara en symbol för fred, rättvisa, öppenhet och jämnlikhet..

Sedan lämnades takt och ton över till Lunds studentsångare, som bjöd på ett estniskt körstycke som bygger på vallrop som herdana i Estland sjöng när man vallade får, framfört med en kvinnlig sopransolist som sjön själva ledstäman.

Helena Öhlund kommunstyrelsen ordförande tog sedan ordet och förklarade dagen och flaggan samt kommunvapnets färger och innebörd, sol, vatten och himmel.

För att sedan överlämnade en Svensk Flagga till Mikael Lindgren från Högheden, som han nu kan glädjas åt att få hissa och känna stolthet över.

Sedan var det Donald Johansson tur att dela ut stipendier från ÄIF till de som förtjänat detta.

Kamratstipendiet gick till Moa Rosengren och Kalle Tuuri från orienteringen, Stora ledarklubbens stipendium gick till Josefin Bengtsson konståkningen och avslutningsvis Nickan Olshäll Orientering för sitt ungdomsarbete.

Minibrasset och stråkmixen bjöd på musik igen, före man tillsammans med Lunds studentsångare sjöng Nationalsången, följt av två körstycken med studentsångarna.

Minibrasset och stråkmixen bjöd på avslutningsvis på lite musik av modernare slag.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.