NAIS sätter upp flaggor och blommor

Det skapades en sluten grupp på facebook den 15 juni med namnet ”NAIS” (Nu agerar Innevånarna SJÄÄLVA), där det under måndagskvällen fanns kring 600 medlemmar med i gruppen.

Målet var att de indragna flaggspelen och blommorna på något sätt kommer upp genom gruppens medlemmar.

Under måndagskvällen pågår arbeten på bred front med de första stegen att pynta Älvsbyn.

Det har gått fort och redan nu så finns det blomkrukor på Storgatan och flaggspel uppsatta. Detta då med hjälp av medlemmar i gruppen, som genom eget arbete fått detta till stånd redan under den första dagen.

kruka på storgatanDen första adopterade kruka pryder nu Storgatan (I Älvsby församlings kruka) och flinka fingrar har planterat blommor. (Se bild ovan)

Även uppsättande av flaggspelet från Norrabyrondellen och in via Nyvägen, Korsträskvägen och centrum påbörjades under måndagskvällen gemom ett glatt gäng från ”NAIS” som jobbar på med att få upp flaggorna.

Här ovan kan du se bilder av flaggspelsuppsättningen.

Gensvaret på sociala medier är stort under kvällen.

FB adress här!

 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.