Kungörelse kommunfullmäktige Älvsbyns Kommun

09 JUN 2016
Skrivet av :

KOMMUNFULLMÄKTIGE sammanträder i förvaltningsbyggnaden Storgatan 27, Lokal Forsen, måndag den 20 juni 2016 kl 13.00, för behandling av nedanstående ärenden.

– Utdelning av kulturstipendium och ungdomsledarstipendium 2016
– Upprop
– Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll
– Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

 • Delgivningar KF 2016-06-20
 • Redovisning av vad som hänt med beviljade medborgarförslag och motioner
 • Svar på interpellation (c) Fallskador för äldre
 • Fastställa Företagspolicy för Älvsbyns kommuns bolag
 • Ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB
 • Ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB
 • Ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB
 • Bolagsordning för Älvsbyns Energi AB
 • Bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB
 • Bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB
 • Delårsrapport per april 2016
 • Samverkan regional trafikstrategi – SARETS
 • Gemensamt lönecenter, Piteå och Älvsbyns kommun
 • Gemensam servicenämnd, Piteå och Älvsbyns kommun
 • Antagande av detaljplan för del av Älvsbyn 24:1 m fl Norra Nyfors industriområde
 • Ändring av taxor inom socialtjänsten (Maxtaxa)
 • Val av ledamot och ersättare i gemensam servicenämnd, Piteå och Älvsbyn
 • Val av ersättare (s) i kommunala valberedningen och Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Peter Eriksson, ordförande
Lilian Johansson, sekreterare

Här kan du ladda ner hela ärendeförteckningen som utskriftsvänlig PDF.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.