Jacob Sernheim hälsades välkommen

Vid högmässan på söndagen hälsade Älvsby församling sin nya Komministern Jacob Sernheim välkommen.

20160605_nyprast_0096

Jacob Sernheim

Högmässan leddes av kyrkoherde Anna-Karin Thorngren Bergman och där Jacob Sernheim predikade. Efter högmässan serveras kyrkkaffe i församlingsgården.

20160605_nyprast_0085

Anna-Karin Thorngren Bergman

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.