Fortsättning på Medborgardialogen

Under Knalledagen på fredag 1/7, kommer Kommunen, Kvinnojouren och Polisen att stå mellan Herrman och Sparbanken, mellan 10-ca 13.

20160627_polis_1

Från polisens sida syftar de på att komma närmare medborgarna för en ökad förståelse för deras polisiära behov.

Träffa våra Områdespoliser för att lyssna och höra vad Medborgardialogen i Älvsbyn innebär.

Det syftar även till att öka medborgarnas engageman i det trygghetsskapande arbetet inom Älvsbyns kommun.

20160627_polis

Kommunpolis Kennet Lundkvist och Områdespolis Robert Janeheim

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.