Starka protester mot flygskatt

06 JUN 2016
Skrivet av :

flygskatt

98 politiker och företagare i Norrbotten och Västerbotten protesterar, i en gemensam debattartikel, mot regeringens planer på införandet av en ny flygskatt. För de två nordligaste länen handlar det om en ökad skattebörda på 300 miljoner kronor årligen. Något som, enligt debattörerna, kan leda till färre avgångar och minskad sysselsättning.

”Det är dags för oss i norr att säga ifrån om flygskatten!”, skriver representanterna i artikeln och fortsätter:
”Regeringen behöver säkerställa att hela landet har en god tillgänglighet – för oss i norr så handlar det om flyg så att vi kan leva och verka här”.

– Vi är många som berörs av en flygskatt och det är viktigt att våra politiker i Stockholm förstår vilka konsekvenser en flygskatt skulle få för oss i Norr – men detta är inte en Norrlandsfråga utan något som berör hela Sverige. Detta blir allt mer viktigt för våra företag i en globaliserad värld där konkurrensen om investeringar, företagsetableringar, varor och turism blir allt hårdare, säger Peter Forsell, vd för Västerbottens Handelskammare.

Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå, betonar att en flygskatt hotar sysselsättningen.
– Enligt en rapport från WSP så skulle en flygskatt innebära cirka 300 miljoner kronor årligen i extra skatt för Västerbotten och Norrbotten – en skatt på möten, företag, jobb och tillgänglighet och hota över 700 jobb. Samtidigt skulle det innebära närmare en halv miljard i förlorad tillväxt i vår region, säger Nordström som också är ordförande i Svenskt Flyg.

Varje dag flyger omkring 8 000 människor till eller från Norrbotten och Västerbotten, dubbelt så många som åker tåg sträckan Stockholm – Göteborg dagligen.

– Bara för Skellefteå bidrar flyget till 1,2 miljarder i tillväxt och ca 1 500 jobb runt om i regionen. Skellefteå behöver bättre tillgänglighet och fler direktlinjer – inte en flygskatt som försvårar detta, säger Robert Lindberg, vd för Skellefteå Airport.

Samma betydelse har Luleå Airport för Norrbottens kustland genom kompetensförsörjning, infrastruktur och internationell handel.
– En flygskatt vore inget annat än en mötesskatt på över 150 miljoner kronor varje år för Norrbottens näringsliv, säger Susanne Wallin, vd för Norrbottens Handelskammare.

Apropå miljöhänsyn hänvisar debattörerna till satsningar på biobränslen och ny teknik.

”Vi i norr skulle drabbas extra hårt av en flygskatt då avsaknaden av annan infrastruktur och avståndet till omvärlden innebär att flyget är vårt enda alternativ. Den ökade kostnad som en flygskatt innebär skulle dessutom kunna leda till färre avgångar, sämre utbud samt svårigheter med att locka nya flygetableringar. För många av de regionala flygplatserna utgör detta ett direkt hot och skulle kunna resultera i flygplatsnedläggningar. Det vore förödande och skulle kraftigt försämra möjligheterna för oss här i norr att möta framtidsutmaningarna”, skriver debattörerna.

Källa: Föreningen Svenskt Flyg

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.