Myggor i norra Sverige sprider virus

mygg

Ett myggstick kan leda till feber, utslag, långdragen ledvärk och i sällsynta fall hjärninflamation. Också svenska myggor sprider nämligen virus. Det konstaterar forskare i Umeå. Studien har publicerats i tidskriften Vector-Borne and Zoonotic Diseases.

Under 2013 kunde forskargruppen isolera Sindbisvirus från myggor i Lövångertrakten där många drabbats av Ockelbosjukan, en virussjukdom som kännetecknas av feber, utslag och långdragen ledvärk.

Nya rön

Smittan kan överföras från honor till larver vilket gör att viruset förs vidare från år till år.
– Myggorna är då infekterade av virus redan när de kläcks, vilket inte tidigare visats. Tidigare har man trott att Sindbisvirus förs in via flyttfåglar varje vår, eller att virus finns i fåglarna som stannar under vintern. Nu tyder resultaten på att virus också kan cirkulera bland myggor, men att nya virusvarianter introduceras med fåglar, säger Magnus Evander, som är professor i virologi och en av forskarna bakom studien.

Fler virus

Tidigare har Umeåforskarna visat att infektioner med Sindbisvirus har ökat sex gånger på de senaste 30 åren i norra Sverige och upp till tre procent av befolkningen har någon gång varit infekterade.

– Även Inkoovirus har isolerats från både myggor och larver. Inkoovirus är ett relativt okänt myggburet virus, som kan orsaka feber och hjärninflammation. Oväntat hade så många som 41 procent av befolkningen i Norr- och Västerbotten någon gång blivit infekterade av detta virus. Det är dock troligt att de flesta inte tänkt på att det kan vara en myggburen virusinfektion eftersom den troligen orsakar milda symtom för de flesta smittade.

Myggor streckkodas

Forskarna i Umeå har också kartlagt vilka myggarter som är bärare av dessa virus och hur de olika arterna varierar under säsongen. Genom att använda ett specifikt avsnitt av myggans DNA, så kan alla myggarter ”streckkodas” och artbestämmas.

– Forskningen leder till att kunskapen och förståelsen ökar för hur myggburna virus överlever i naturen, vilket också kan leda till bättre preventiva åtgärder i framtiden. De metoder och tekniker som vi har utvecklat i Umeå kommer att kunna utnyttjas för alla myggburna virusinfektioner, även i andra delar av världen.

Forskargruppen vid Umeå universitet består av: Magnus Evander, professor i Virologi, UmU, Inst. Klinisk mikrobiologi, virologi, Clas Ahlm, professor i Infektionssjukdomar UmU, Inst. Klinisk mikrobiologi, infektionssjukdomar, Göran Bucht, FOI Umeå, Jonas Näslund, FOI, Umeå, Cecilia Engdahl, doktorand, Inst. Kemi UmU, Olivia Wesula Lwande, postdoktor, Inst. klinisk mikrobiologi, virologi.

Samarbetspartners är bland andra Helsingfors Universitet, Finland, och SVA (Sveriges veterinärmedicinska anstalt) Uppsala.

Källa: Umeå universitet.

20160503_lionslopp_puff

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.