Dyr elnätsavgift i Älvsbyn

Elavgifter
Elnätsavgifterna i Norrbottens län har ökat med 11,9 procent under 2015, att jämföra med rikssnittet på sex procent, och är den största ökningen på fem år. I Älvsbyn steg avgiften med hela 15,8 procent och är nu dubbelt så hög som i Luleå.

Det framgår av den årliga Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

– Miljontals konsumenter drabbas av de kraftigt ökade elnätsavgifterna, trots att det finns en prisreglering. Det innebär att prisregleringen inte ger ett tillräckligt konsumentskydd utan behöver stramas åt ytterligare, säger Roland Jonsson, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Nils Holgerssonundersökningen – som presenteras av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO – visar att elnätspriserna i Norrbottens läns kommuner under de senaste fem åren ökat med totalt 24,8 procent, vilket motsvarar cirka 602 kronor per lägenhet.

Störst prisökning har de tio kommuner som har Vattenfall som elnätsleverantör (15,9 procent) medan priserna har sänkts i Övertorneå (-7,2%).

De tio kommuner som har Vattenfall som elnätsleverantör har högst avgift i länet (101,1 öre/kWh) medan Luleå har lägst (51,0 öre/kWh). Nivån i Piteå är näst lägst (62,6 öre/kWh). Där är lokala elbolag, Luleå Energi och Pite Energi, nätägare. Boden ligger på 67,0 öre/kWh.

– Vi på Hyresgästföreningen tycker att det är viktigt att hyresgästerna inte ska drabbas av högre kostnader än nödvändigt. Många betalar redan mycket för sitt boende, vilket drabbar enskilda hyresgäster och för samhället är det inte heller bra när en allt större del av inkomsten går till boendet. Det påverkar tillväxten i övriga näringslivet på ett negativt sätt, säger AnnaLeena Larsson, Hyresgästföreningens förhandlare i Norrbotten.

Mellan 2015 och 2016 ökade elnätsavgifterna i genomsnitt med hela 6,0 procent, att jämföra med året innan då motsvarande siffra var 2,9 procent, enligt Nils Holgerssongruppens kartläggning.

– Elnätsavgifterna ökar dubbelt så mycket jämfört med förra året, vilket är helt orimligt. Framför allt är det höjningarna hos de stora aktörerna, där Vattenfall sticker ut, som slår igenom i statistiken, säger Roland Jonsson.

Vattenfall har i år höjt elnätsavgiften med 15,2 procent, i medeltal för de kommuner där Vattenfall är elnätsdistributör.

– Nu behöver politikerna gripa in för att se över dagens regelverk. Avsaknaden av konkurrens är total, som konsument finns ingen valmöjlighet och du är fast vid den elnätsleverantör som finns på din ort. Risken finns att elnätsleverantörerna skor sig på konsumenterna om inte regleringen stramas åt, säger Roland Jonsson.

Fakta:
• Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen, EI. Intäktsramarna medger en årlig intäktsökning på cirka två procent för elnätsföretagen i medeltal (exkl inflation).
• För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel, i vissa fall upp till hälften, av de totala elkostnaderna.
• Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och EI har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.