Vårlikt värre på Norrabyn

På Norrabyn i Älvsbyn kan man nu tydligt se att vintern har fått ge vika för våren.

Ute på ängarna samlas svanar i stora mängder kring de små vattensamlingar som finns, och på morgonen så hörs de vida omkring.

Även en viss grönska kan ses spira mellan allt det i övrigt lite gråa.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.