Slipers ligger och väntar på byggstart

06 APR 2016
Skrivet av :

Mellan Ställverksvägen och järnvägen intill Polarbröd ligger sedan i höstas tusetals nya betongslipers och väntar på att spårbyten mellan Älvsbyn-Storblåliden.

20160406_sparbyt_3298

Spårbytet mellan Boden och Bastuträsk fanns tidigare med i Trafikverkets underhållsplan, för att sedan skjutas på framtiden efter en budgetomröstning i riksdagen 2015.

Men det beslutet omprövades och nu finns en plan för att byta ut räls och slipers samt rena makadamen på sammanlagt tio mil järnväg.

Arbetet utförs i etapper med start i april. I den första etappen omfattas sträckan Älsbyn – Koler som följs av Koler – Bastuträsk. Hela arbetet beräknas vara klart i oktober 2017.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.