Ökat rörelseresultat för Älvsbyhus

Igår klubbade Älvsbyhus styrelse 2015 års bokslut. Ett bokslut som visar en ökad omsättning för Älvsbyhuskoncernen, från 984 mkr till 1161 mkr vilket ger ett rörelseresultat på närmare 250 mkr.

20160426_älvsbyhus_01

-Vi investerar i våra produktionsanläggningar, anställer fler och fortsätter satsa på vårt miljöarbete. Dessutom möjliggör vår stabila ekonomiska situation en stor trygghet för våra kunder, leverantörer och anställda, säger Kent Johansson, VD Älvsbyhus.

Enligt Byggfaktas statistik över ansökta bygglov i Sverige, behåller Älvsbyhus fortsatt positionen som Sveriges största småhustillverkare, en position bolaget prenumererat på under hela 2000-talet.

-Vi jobbar målmedvetet för att erbjuda kunden det smartaste valet – hög kvalitet, miljömedvetet och prisvärt. Det gör att våra hus är attraktiva för våra kunder i Sverige, Finland och Norge där vi verkar, fortsätter Kent Johansson, VD Älvsbyhus.

Älvsbyhus är ett familjeföretag i tredje generation och har sedan starten 1944 byggt 40 000 hus.

I dag ägs Älvsbyhus av de tre syskonen, Kent, Susanne och Stefan Johansson samt Rune Andersson via Mellby Gård.

Företaget agerar på en starkt konkurrensutsatt marknad med en affärsidé att tillverka attraktiva, färdigmonterade trähus av hög kvalitet till marknadens lägsta pris. Under 2015 levererade Älvsbyhuskoncernen mer än 800 hus vilket är nästan 100 fler hus än året innan.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.