Tioårsjubiluem för Älvsbyns Forskarförening

10 APR 2016
Skrivet av :
Britt Norman avtackades av ordförande Carin Blom, till vänster.

Britt Norman avtackades av ordförande Carin Blom, till vänster.

Efter tio år som styrelseledamot för Älvsbyns forskarförening avtackades Britt Norman för sin gärning. Hon var en av initiativtagarna till föreningens bildande 2006 och har under alla år aktivt deltagit i föreningens arbete. Även ledamoten Lena Jonsson i valberedningen avtackades.
Älvsbyns forskarförening har hållit sitt årsmöte med ett 60-tal medlemmar närvarande. Intresset för släkt- och bygdeforskning är stort och föreningen kan se tillbaka på ett händelserikt verksamhetsår.

Forskarföreningen bildades 2006 och kan alltså i år fira tioårsjubileum. Föreningen har tredubblat sitt medlemsantal sedan starten och har nu 190 medlemmar, spridda över hela Sverige och även i Frankrike. Under hösten 2016 kommer det att bli en del extra aktiviteter med anledning av jubileet och ett särskilt Jubileumsblad kommer att ges ut

Mötet inleddes med parentation och tyst minut för avlidna medlemmar. Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna med Ivan Åkerlund som ordförande och Gerd Öhman som sekreterare.

Till ledamöter i styrelsen för två år omvaldes Catharina Berggren, Inger Torgersson och Roland Sundberg samt nyvaldes Monika Jonsson. Britt Norman hade avsagt sig omval. Övriga i styrelsen är Carin Blom, ordförande, Åke Engman och Ann-Sofie Öberg. Som ersättare i styrelsen för ett år omvaldes Gun Jonsson, Tomas Granström, Kerstin Strömgren och Håkan Nygren samt nyvaldes Anders Sandström. Bo Öhlund blev omvald som revisorsersättare för två år och till valberedning för två år omvaldes Helena Stenberg och nyvaldes Margaretha Johansson efter Lena Jonsson som avsagt sig omval.

Under året har föreningen skaffat en ny hemsida, www.alvsbyforskarna.se, som fått ett positivt mottagande. Antalet besök per månad ligger runt 4 000. Föreningen ger också ut en tidning, ”Bya-bladet”, som Gun Jonsson ansvarar för. Tidningen ges ut med fyra nummer per år och har blivit mycket uppskattad.

Vid en träff i september tillsammans med Pitebygdens forskarförening informerades om DNA-forskning, en spännande nyhet inom släktforskningen. Deltagarna hade då möjlighet att redan vid mötet kunna göra och beställa test på sig själva.

Av verksamhetsberättelsen framgår att studiecirklar har hållits i dels ”Släktforskning för nybörjare”, dels i släktforskningsprogrammet Disgen. Som studiecirkel bedriver också en projektgrupp ett arbete med att kartlägga verksamheten vid Nyfors såg och kvarn. Arbetet med att inventera och dokumentera gravstenarna fortsätter och hitintills har över 6 000 namn lagts in och kan sökas på Sveriges släktforskningsförbunds hemsida. Gravstenar är ett viktigt kulturarv och viktiga att bevara till kommande generationer.

Sedan några år tillbaka ger föreningen också ut en fotokalender och 2016 års kalender innehåller gamla bilder och samtidigt även nytagna bilder med samma motiv. Kalendern har blivit mycket uppskattad och avsikten är att även ge ut en kalender för år 2017. Föreningens lokal i biblioteket är bemannad en dag i veckan, måndagar 15.00-18.30, då det finns möjlighet för intresserade att få hjälp med sin släktforskning.

Före paus för kaffe och te med smörgås var det dags för årsmötets speciella programpunkt med bildvisning ”I emigranters fotspår”. I början på 1900-talet utvandrade två familjer från Lillkorsträsk till USA, familjerna Karl Sundberg och Albert Nilsson. Karl Sundberg blev kvar i USA och Robert Lidström visade nu bilder och berättade om en resa, som han och hans fru gjort till USA. De kom i kontakt med ättlingar till Karl Sundberg, bland annat ett barnbarn. Genom Roberts bilder och berättelse fick mötesdeltagarna en god inblick i det liv Karl fick i det nya landet.

En mycket intressant berättelse och Robert avtackades med en varm applåd och blommor. Ivan Åkerlund överlämnade samtidigt till forskarföreningen ett inspelat band, där en dotter till Albert Nilsson intervjuats om sin tid i USA. Ordföranden Carin Blom framförde föreningens tack för gåvan.

Efter pausen fortsatte mötet med avtackning av styrelsefunktionärer som avsagt sig omval. Britt Norman, styrelseledamot sedan nästan tio år, har nu valt att avgå. Hon är en av initiativtagarna till föreningens bildande 2006 och har under alla år aktivt deltagit i föreningens arbete. Hennes arbete med hemsidan, bland annat alla bilder, har i stor utsträckning bidragit till hemsidans popularitet. Ordföranden framförde ett stort tack till Britt och som ett bevis på föreningens uppskattning fick Britt, förutom blommor, ett hedersdiplom och en inramad affisch från den tid, då Älvsby hembygdsförening inbjöd till aftonunderhållning i Godtemplarhusets lokal. Även ledamoten Lena Jonsson i valberedningen avtackades.

Ordföranden och sekreteraren för mötet avtackades med blommor och efter lotteridragning förklarade så ordföranden mötet avslutat.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.