Spårbyte mellan Boden och Bastuträsk

14 MAR 2016
Skrivet av :

Strukton 2

Järnvägen mellan Boden och Bastuträsk får nya spår. Första sträckan som åtgärdas blir Koler – Älvsbyn. Uppdraget har gått till Strukton Rail och hela sträckan ska vara klar i oktober 2017.

De senaste åren har sträckan drabbats av rälsbrott och andra händelser, som kan kopplas till järnvägens försämrade bärighet. Spåren är därför i stort behov av förnyelse. Den första arbetsetappen inleds redan i april 2016.

Spårbytet mellan Boden och Bastuträsk fanns tidigare med i Trafikverkets underhållsplan, för att sedan skjutas på framtiden efter en budgetomröstning i riksdagen 2015. Men beslutet omprövades och nu finns en plan för att byta ut räls och slipers samt rena makadamen på sammanlagt tio mil järnväg.

Arbetet utförs i tre etapper med start i april. I den första etappen omfattas sträckan Koler- Älsbyn, följt av Storblåliden-Koler och Bastuträsk-Träskholm. Hela arbetet beräknas vara klart i oktober 2017.

Stambanan genom övre Norrland trafikeras främst av godståg och är ett viktigt transportstråk för gruv- och skogsindustrin i norra Sverige. På grund av sin överskridna livslängd och minskade bärighet har stråket haft sänkta hastighetsbegränsningar under en tid, vilket har påverkat industriföretagens transportmöjligheter och tågoperatörernas körscheman.

Källa: Strukton Rail

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.