Företagsamma pensionärer i Norrbotten

15 MAR 2016
Skrivet av :
Många känner sig inte redo att gå i pension vid 65, säger Boo Gunnarson, Visma.

Många känner sig inte redo att gå i pension vid 65, säger Boo Gunnarson, Visma.

Sveriges pensionärer startar sex nya företag varje dag. I Norrbotten har 117 seniorföretag startats under 2014 och 2015.

– Många känner sig inte redo att gå i pension vid 65, utan har mycket kvar att ge. Som egenföretagare kan man förverkliga drömmen om att driva eget och samtidigt styra över hur mycket och när man vill jobba, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs, som sammanställt statistik från Bolagsverket och UC.

Under 2015 registrerade sig 2 209 personer över 65 år som enskilda näringsidkare i Sverige. Det är en ökning med nästan tre procent jämfört med 2014.

Statistiken visar att antalet seniorer som startade företag ökade i tio av 21 län under förra året. Den största ökningen svarade Gotland för med en kraftig ökning på 142,1 procent. I Norrbotten startades 53 seniorföretag under 2015. Det var färre än året dessförinnan då 64 pensionärer valde att starta eget.

Männen dominerar

Liksom föregående år är det männen som dominerar nyföretagandet bland seniorerna. Hela 71 procent av de nya firmorna i åldersgruppen startades av män, 29 procent av kvinnor. Totalt startade 650 kvinnor över 65 år eget under förra året.

De mest jämställda länen var Norrbotten, Västerbotten och Värmland, alla med 43 procent kvinnliga nystartare.

Längst ner på listan hamnar Dalarna och Västmanland med endast 14 respektive 23 procent kvinnor.

Eftertraktad kompetens

Den vanligaste branschen bland 65-plussarna var generering av elektricitet, vilket innefattar elproduktion ur förnybara källor. Andra vanliga branscher var jordbruk, konsultverksamhet inom företagsorganisation och litterärt och konstnärligt skapande. Bland kvinnorna startades var sjätte bolag inom blandat jordbruk.

– Seniorernas kompetens och erfarenhet är eftertraktade på dagens arbetsmarknad. Att de väljer att starta verksamhet inom så många olika områden visar just det, säger Boo Gunnarson.

Seniorernas branschtopplista 2015

1. Generering av elektricitet

2. Blandat jordbruk

3. Konsultverksamhet avseende företags organisation

4. Litterärt och konstnärligt skapande

5. Uthyrning av bostäder och lokaler

6. Teknisk konsultverksamhet inom bygg och anläggningsteknik

7. Handel med elektricitet

8. Redovisning och bokföring

9. Byggnadssnickeriarbeten

Källa: Visma

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.