Driftstöd ska rädda glesbygdsbutiker

08 MAR 2016
Skrivet av :
Tempo i Vidsel är en viktig servicepunkt.

Tempo i Vidsel är en viktig servicepunkt.

18 län får del av det särskilda driftsstöd på 35 miljoner kronor till dagligvarubutiker i sårbara lägen. Förhoppningsvis får butikerna i Vidsel, Vistträsk och Sikfors en del av pengarna. Norrbottens del av kakan blir 4 501 580 kronor som ska fördelas.

Nilssons Butiken i Vistträsk är en viktig träffpunkt. Nu kanske butiken får stöttning genom statliga medel.

Nilssons Butiken i Vistträsk är en viktig träffpunkt. Nu kanske butiken får stöttning genom statliga medel.

Pengarna ska användas till ett långsiktigt stöd i glesbygdsområden som bedöms som särskilt utsatta.

– Tillgång till kommersiell service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att arbeta, bo och driva företag. De här pengarna kommer att ha stor betydelse för möjligheten till utvecklingskraft och tillväxt i alla delar av landet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Driftsstödet fördelas alltså till de aktörer på länsnivå som ansvarar för stödet till kommersiell service (länsstyrelser, samverkansorgan, landsting).
Källa: Tillväxtverket

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.