Välbesökt Vidselsinformation

11 FEB 2016
Skrivet av :

På onsdagskvällen anordnades en informationskväll i Vidsel:s Kulturhus genom Landsbyggdsutvecklingsgruppen försorg, en tillställning som lockade drygt 130 beseökare.


Kvällen inleddes med att Börje Andersson tog till orda och sammanfattade höstens jobbiga period för alla innevånare i Vidsel, både skolbarn, lärare, företag och innevånare.

Som avslutades med ett andra kommunfullmäktigebeslut där skolnedläggelsen stoppades med endast en rösts marginal, tack vare Vidsels tre S politiker som vågade stå emot S majoritetens beslut.

Nu har vi fått arbetsro och kan jobba vidare för att få ut något bra av det hela sa Börje Andersson avslutningsvis. Hur skall skollokaler användas, kanske som äldreboende, företagshotell m.m.

Så fick Gunnar Bergman som kommit åter som rektor till Vidselsskolan pressentera sig, med ljudliga applåder från de närvarande.

Sen blev det tid för Centerpartisten Göran Lundström att tala om hur han känner att den lilla skolan tillför så mycket.

Där en enkät från Skolverket som skolelever fått svar på i Älvsbyns skolor, som visar en tydligt tendens att mycket är bra i det lilla men att det även i det finns fallgropar som också måste pareras i arbetet för att behålla en bra skola i de små byarna.

Därefter tog Mattias Livbom till orda och berättade om skolgruppen som nu blivit Landsbyggdsutvecklingsgruppen och berättade om de som ingår i gruppen vii fortsätta sin roll i skolfrågan, där man nu vill sätta sig in i hur kommunalråd och S partiet vill fortsätta, då bilden från opposition är rätt klar. Man har försökt nå möjlighet att träffas dessa men inget svar har erhållits ännu.

Därefter kom Ali från Omsorgsfamiljen Vidsel som driver flyktingboendet för att alla skall se vem han är och få möjlighet att ställa frågor, hans bakgrund är att även han är flykting från Libanon.
Han är 26 år gammal och kom till Sverige 2001 och bott på flyktingförläggning i Malmö under många år.

Diakonassistent Mikael Ågren tog sedan till orda för att berätta om det stöd Svenska Kyrkan och Älvsby Församlig gett flyktingarna som kommit till Vidsel. Där man nu startat upp skola för barnen i Kulturhuset tisdagar och torsdagar. Eva Johansson fd SFI lärare är proffset som drar denna verksamhet på tisdagar och torsdagar tar Mikael Ågren delvis själv hand om.

Lördagen den 27/2 anordnar flyktingarna en fest för Vidselsborna, där de bjuder på mat från sina hemländer och musikalisk underhållning i Kulturhuset. Närmare tid kommer att meddelas senare.

Nästa talare var Ann-Chatrine Andersson från Delikatessfabriken som informerade om OK:s nedläggning av macken, som fått en fristtid att fortsätta tills man hittat ett annat alternativ.
I dagsläget finns Gulf i Älvsbyn med som ett alternativ, lika så Skoogs bränslen och Q-Star med olika lösningar för Vidsel. Men ingenting är klart ännu men trots allt är det volymer på ca 700 000 liter bränslen som det pratas om.

Tommy Fors berättade om det brev han ställt till Post Nord om den bortagning av utlämningsstället i Vidsel som fösvunnit till Älvsbyn, och det Posten själva säger om vad som måste ske före avveckling sker. Förslaget är att utlämningen skall kunna öppnas på Tempo i Vidsel igen.

Sist ut var Inga Berglund som informerade om nedläggningen av distriktssköterskemottagningen som Landtinget vill lägga ned i Vidsel, det hela rör sig om lokalhyra och ett fordon som är för dyra och landstinget verkar vara inne på linjen att helt lägga ned denna. – Så visst skall vi fortsätta att vara oroliga, avslutade Inga Berglund.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.