”Soloföretagare, morgondagens viktigaste arbetsgivare?”

08 FEB 2016
Skrivet av :
torbjorn halvardsson

Torbjörn Halvardsson, tillförordnad regionchef för Företagarna i Norrbotten.

Det finns en stor outnyttjad jobbpotential hos landets alla ensamföretagare. Viljan att anställa är förvånansvärt hög. Men om ensamföretagarna ska ta klivet och bli arbetsgivare behöver politikerna riva hindren, skriver Torbjörn Halvardsson, tillförordnad regionchef för Företagarna i Norrbotten, i ett debattinlägg som fortsätter nedan.

 

Företagarna har frågat 17 000 företagare som är medlemmar i Företagarna om de vill anställa en person i sitt företag de närmaste åren. De flesta ensamföretagare är nöjda med att vara ensamma i företagare men hela 32 procent av de som svarade uppger att de vill anställa någon i framtiden. Det innebär att de ser en positiv framtid som företagare och de vill att deras företag ska växa och utvecklas. Det lovar gott inför framtiden.

 

Räknar vi enbart på Företagarnas medlemmar skulle det innebära att 4 800 nya jobb skapas de närmaste åren. Det är överraskande stort antal och vi är glada att så många ensamföretagare vill växa och skapa nya jobb.
Viljan att anställa beror även på var i landet företagaren driver sitt företag. I mellersta och övre Norrland uppger 40 procent att de vill anställa medan det i Stockholmsområdet bara är 25 procent som vill anställa någon.

Översätter vi det till hela Sverige skulle det dock innebära att det högt räknat finns potential till 200 000 nya jobb. Det är en hisnande siffra men de jobben kommer naturligtvis inte av sig självt. Det finns hinder på vägen som politikerna måste ta bort för att den drömmen ska bli sann.

För många ensamföretagare är det inte helt enkelt att anställa och att släppa in någon utomstående i sin verksamhet. Drivkraften för många av dem är att bestämma själv över sin egen vardag och att driva sitt företag ensam. Finns det då ytterligare hinder som de måste över, är risken att de låter bli att skapa det där jobbet som någon så väl behöver.

 

Sedan tidigare vet vi att många ensamföretagare tycker att kostnaderna för att anställa, inte enbart lönen utan framförallt skatter och avgifter, är för höga och gör att de drar sig för att anställa. Många ensamföretagare tycker också att administrationen kring en anställning är för krånglig och tar för mycket tid från det som de gör bäst, nämligen att utveckla och driva sina företag.

 

Sverige är i ett läge där många människor behöver komma ut i arbete relativt snabbt. Politikerna måste därför ge företagarna incitament att anställa genom att sänka kostnaderna för att anställa. De måste också tänka igenom hur de kan underlätta administrationen för en anställning. Ta till vara på potentialen som ensamföretagarna är och låt de skapa jobben som Sverige så väl behöver.

 

 

Med vänlig hälsning

Torbjörn Halvardsson
tf. regionchef Norrbotten

http://www.foretagarna.se/Documents/grafisk-profil/fore_bilder/fore_logo_black.png

 

torbjorn.halvardsson@foretagarna.se

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.