Rådet som arbetar för en bättre destination

04 FEB 2016
Skrivet av :

Tillsammans med den regionala turistinorganisationen Swedish Lapland Visitors Board arbetar Älvsbyns kommun i ett projekt för att bland annat utveckla besöksnäringen och stärka företagens konkurrenskraft.

Foto: Peter Lundberg

Destinationsrådet. Foto: Peter Lundberg

För kommunens del så jobbar man med att utveckla hela destinationen och har därför satt ihop ett destinationsråd som består av representanter från besöksnäringen: Lotta Berglund Hotell Storforsen, Rikard Öhman Udda äventyr, Sandra Granström Café Storgatan, Mikael Karlsson Älvsby köpmannaförening och Marcel Köppe Serving mind.

– Rådets roll är att besluta om aktiviteter i det här projektet som är gynnsamt för Älvsbyns hela destination. Det är ingen sluten grupp utan samtliga turistföretag får komma med förslag och idéer, antingen till mig, eller en representant från rådet, berättar Sofia Sundh, näringslivsutvecklare på Älvsbyns kommun.

TEXT: ROBIN NILSSON, FOTO: PETER LUNDBERG

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.