Sänkt ersättning till mjölkbönderna

01 FEB 2016
Skrivet av :

mjolk

Norrmejeriers styrelse har beslutat att sänka ersättningen till mjölkbönderna med tio öre från 1 februari 2016. Samtidigt har Norrmejerier inlett en dialog med handeln om en prisökning på dryckesmjölken.

– Norrmejeriers ägare behöver den här prisökningen för att överleva den djupa mjölkkrisen som vi ännu inte kan se slutet på, säger Anders Fredriksson, vd, Norrmejerier.

Tuff konkurrens

Det mest besvärande är en överproduktion i Mellaneuropa bland annat på grund av Rysslands blockad mot jordbruksprodukter. Den tuffa konkurrensen påverkar till exempel försäljningsvärdet på osten och därmed lönsamheten för Norrmejeriers ägare.

Konsumentstöd för prisökning

Utvärderingar av handelns tidigare initiativ visar att det finns ett stöd för att konsumenterna kan tänka sig att betala ett högre pris för mjölken då syftet är att stärka mjölkproduktionen. Den pågående debatten har ökat medvetandet om betydelsen av att handla svenskt och norrländskt, att det gynnar arbetstillfällen i regionen, öppna och attraktiva landskap med en biologisk mångfald, men också för att säkerställa en lokal mjölkproduktion med hög kvalitet.

Efterfrågar svenskt och norrländskt

Konsumenterna efterfrågar norrländska mejeriprodukter från gårdar med god djurvård, att korna går på bete och enbart får GMO-fritt foder och att produkterna håller hög kvalitet.

– Vi känner oss otroligt lyckligt lottade att de norrlänska konsumenterna backar upp Norrmejeriers produkter och de norrländska mjölkbönderna. Den styrkan gör en prisökning möjlig för att långsiktigt säkra norrländsk mjölkproduktion, säger Anders Fredriksson.

Smärtsam sänkning i väntan på prisökning

Att genomföra en prisökning tar lite tid. I väntan på att prisökningen får effekt har styrelsen fattat det svåra beslutet om en sänkning av avräkningspriset med 10 öre per kg mjölkråvara.

– Just nu är sänkningen nödvändig, men det är egentligen inte något vi som ägare klarar av. Priset är redan lågt, sommarens väder har gett oss extra kostnader för foder och dessutom gör vi extra ansträngningar kopplat till den extrema kylan. Men så fort prisökningen på dryckesmjölken är genomförd, då kan vi åter öka ersättningen för den mjölkråvara vi levererar, säger Henrik Wahlberg, Norrmejeriers ordförande.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.