Att möta ett barn i flykt

09 FEB 2016
Skrivet av :

Kommer du i kontakt med barn på flykt? UNICEF har tagit fram en handbok till alla volontärer och personal runt om i landet som behöver stöd i  sitt arbete med barnen.

Ett ökat antal asylsökande har anlänt till Älvsbyn på senare tid och för tillfället har vi cirka 400 flyktingar i kommunen. Drygt sextio stycken är placerade i Vidsel och resterande befinner sig i centralorten. Av dessa 400 är många barn. Barn som kommit ensamma eller tillsammans med sina föräldrar. Och det är just barnen, vi vill värna om i denna artikel.

På kort tid har många älvsby- och vidselsbor blivit engagerade i mottagandet av de nyanlända. Många har skänkt kläder, skor och hygienartiklar, andra ställer upp som gode män och några föreningar och församlingar hjälper till med aktiviteter efter bästa förmåga.  För att inte glömma all personal på boenden, skola, hälso- och sjukvård. Till alla dem som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med ett barn på flykt, finns nu en handbok med enkla tips som var och en kan tillämpa. Handboken är gratis och finns att beställa på UNICEFs hemsida.

Handbok

Handboken ”Att möta ett barn i kris” är gratis och finns att beställas eller laddas ner på UNICEFs hemsida.

 

”Att möta ett barn i flykt” är framtagen av UNICEF och barnläkaren Lars H Gustafsson och den tar upp en rad frågor som uppstår redan i det allra första mötet med barnet. Vad kan man som medmänniska göra när man närmar sig ett barn i kris? Hur arbetar man med en tolk? Hur upptäcker man sjukdom och stress?

Handboken ger också en översikt av de svenska lagar som gäller barn på flykt och vilka rättigheter som de har.

Om du som personal eller volontär känner att du vill ha stöd i ditt arbete med barnen finns boken att ladda ner, eller beställas här.

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.