Summering av det gångna året

07 JAN 2016
Skrivet av :
Älvsbyn, med det nya industriområdet i förgrunden.

Älvsbyn, med det nya industriområdet i förgrunden.

Näringslivschef Pär Jonsson summerar det gångna året. Det finns positiva trender att ta med sig till 2016. Bland annat har befolkningsminskningen stannat upp. Antalet företag ökade också kraftigt under 2015.

Befolkning
Tidigare år har Älvsbyn minskat sin befolkning med cirka 70 personer per år. Nu har trenden vänt. År 2014 ökade befolkningen med 3 personer och under första halvåret 2015 ökade befolkningen från 8171 till 8 172 personer, en ökning med 1 person.

Företagande
De senaste åren har antal aktiva företag i Älvsbyns kommun ökat från 708 till 810 företag. En viktig fråga med tanke på att 4 av 5 nya jobb skapas i små företag. Näringslivsklimatet fortsätter att utvecklas positivt. I mätningar från Svenskt Näringsliv är Älvsbyn på 2:a plats i Norrbotten och på 5:e plats i Norrland.

Läs mera: http://www.alvsbyn.se/naringslivsbloggen/alvsbyn-topp-5-nar-det-galler-naringslivsklimat-i-norrland/

Sysselsättningen ökar i Älvsbyns kommun
För en kommun är sysselsättningen viktig, det skapar förutsättningar för framtiden. Sysselsättningen inom kommunen har enligt Statistiska centralbyrån (SCB) ökat med 122 nya jobb på 2 år, det är en del av förklaringen med vår befolkningsökning. Skatteintäkterna ger kommunen möjligheter till god samhällsservice.

Fyrkanten blir Luleåregionen
Tillsammans med kommunerna Luleå, Piteå, Boden, Kalix och Älvsbyn så driver vi frågor under varumärket Luleåregionen. Det handlar främst om att locka utflytta norrbottningar tillbaka till vår region. Vi kommunicerar även med riksmedia och beslutsfattare på riksnivå när vi genomför våra företagarfrukostar i Stockholm, några gånger per år.

Destinationsråd
Besöksnäringen har visat en god utveckling de senaste åren och framtidsutsikterna är goda. I kommunen har vi digitaliserat turistinformationen och fört över medel till destinationsutveckling. Som ett led i utvecklingsarbetet har vi startat upp ett destinationsråd med företrädare från besöksnäringen.

Läs mera: http://www.alvsbyn.se/naringslivsbloggen/destinationsrad/

Gruvan i Laver
Förutsättningarna för zink, bly och koppar ser bra ut, vilket drivs av den ökande konsumtionen i Kina, Indien och de södra delarna av Afrika. Järnmalmsgruvor har en dystrare prognos de närmaste åren.

Boliden fortsätter sin exploatering av kopparfyndigheten i Laver. Tidigare lämnade de in en ansökan om bearbetningskoncession till Bergstaten. Från kommunen genomför vi regelbundna möten med företrädare från Boliden, samtidigt som vi förbereder oss för ett scenario med ett beslut om byggande av gruvan. I kommunledningen ökar vi takten i samhällsplaneringen samtidigt som vi genomför utredningar om bostads- och personalförsörjning.

Läs mera: http://www.alvsbyn.se/naringslivsbloggen/lansstyrelsen-i-norrbotten-ar-positiv-till-nya-gruvor/

Datacenter
I samband med en gruvetablering av Lavers dignitet har vi sett över vår näringslivsstruktur. Vi är och kommer att bli allt mera produktionstung. Inför framtidens utmaningar har vi valt att balansera näringslivsstrukturen där vi ser en tillväxt inom informations- och kommunikationssamhället.

Sommaren 2014 startade vi en översyn av förutsättningarna för etableringar inom datacenter. Vi granskade åtta olika platser för etableringar, där endast en plats var intressant, det var i vårt framtida industriområde Nyfors. I samband med paketeringen av ”datasiten” har vi även gått med i datacenterbolaget The Node Pole.

Läs mera: http://www.alvsbyn.se/naringslivsbloggen/varfor-satsning-pa-datacenter-i-alvsbyn/

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.